Strokovnjaki so pomagali članicam Mreže za prostor kot podnebni mentorji

Onkraj gradbišča, 18.10.2022

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor so v strokovno pomoč članicam delovali tudi podnebni mentorji. To so bili različni strokovnjaki, ki so članicam pomagali pri izvajanju njihovih aktivnosti, predvsem podnebnih akcij. To se je izkazalo kot zelo koristna pomoč mreže članicam, saj se je oblikovala na podlagi potreb članic, identifikacije ustreznih strokovnjakov, ki bi lahko odgovarjali na te potrebe in dogovora z njimi.

Največ povpraševanja je bilo po arborističnem strokovnem znanju. Podnebna mentorica dr. Lena Marion je svoje strokovno znanje in pomoč nudila strokovno pomoč pri akcijah, ki so vključevala drevesa. KUD Obratu je pri izvajanju Podnebne akcije Onkraj v gibanju svetovala glede dreves, ki bi jih bilo možno preseliti in ocenila tveganja take selitve. Društvu Este=tika in Mladim za podnebno pravičnost je pomagala izbrati ustrezno drevo in zemljo za akcijo Drevo na kolo.

Poleg ozelenjevanja ter ohranjanja odraslih dreves in strokovnega ravnanja z njimi je za prilagajanje in odpornost na podnebne spremembe v urbanih okoljih pomembno še ravnanje z vodami v urbanih okoljih. Na tem področju je svoje strokovne poglede prispeval dr. Matej Radinja.

Dobro poznavanje predvsem občinskih prostorskih načrtov je ena izmed osnovnih potreb članic mreže, ki se ukvarjajo s trajnostnim urejanjem prostora. Pri razumevanju teh jim je pomagala dr. Petra Vertelj Nared.

Mentorstvo pa se je oblikovali tudi kot strokovna pomoč in prenos znanja med članicami. Pri prenovi enega od izbranih dvorišč v okviru Podnebne akcije »skupaj gradimo prostor« je strokovnjakinja Prostoroža pomagale pri zasnovi prenove.

Sodelovanje podnebnih mentorjev se je izkazalo za plodno in velja v bodoče tovrstno mentorsko pomoč članicam mreže ohranjati, nadgrajevati in krog podnebnih mentorjev širiti.

 

Foto: Nada Žgank

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close