Članice izbrale letošnje Podnebne akcije

Po dveh sezonah uspešno izvedenih Podnebnih akcij naših članic se veselimo novih projektov, s katerimi članice Mreže za prostor nagovarjajo tematike podnebnih sprememb in trajnostnega urejanja prostora. Tudi letos bodo izvedle tri akcije, ki smo jih izbrali na dveh razpisih za Idejni zajtrk.

Prvi razpis za Idejni zajtrk smo objavili februarja 2022 in prejeli le en projektni predlog. Strokovna komisija se je po pregledu ustreznosti projektnega predloga odločila, da projektni predlog sprejme, za preostanek sredstev pa izvede ponovni razpis.

Tako je prva Podnebna akcija postal projekt Prostor za spremembe Centra arhitekture Slovenije in kulturno okoljskega društva Pazi!park. V projektu bodo oblikovali in testirali model prostorskega izobraževanja, ki bo otrokom druge triade osnovnih šol s pomočjo izkustva približal pomen trajnostnega in na podnebne spremembe prilagojenega urejanja prostora ter povezanih uporabniških naših navad. Predviden izobraževalni model bodo sestavljali štirje sklopi: 1. Kaj počnejo drevesa v mestih?; 2. Poplave – kdaj je voda lahko nevarna?; 3. Kakšen je moj ogljični odtis uporabe prostora?; 4. Koliko prostora potrebujem?

Drug razpis smo objavili marca 2022. Od šestih prispelih idejnih predlogov je pet idejnih predlagateljev svoje zamisli predstavilo na Idejnem zajtrku, ki je potekal 20. aprila 2022 v Ljubljani. Po predstavitvi so članice o idejnih predlogih razpravljale in na koncu zanje glasovale. Na ta način smo  izbrali še dve Podnebni akciji, ki bosta izvedeni v letošnjem letu.

Druga Podnebna akcija je postal projekt Onkraj v gibanju članice KUD Obrat v sodelovanju z Ustvarjalnim laboratorijem Krater. Skupnostni vrt Onkraj gradbišča namreč letos zadnje leto deluje na začasnem prostoru v ljubljanski soseski Tabor. S tem, ko bo zemljišče dobilo novo funkcijo, je ogrožen obstoj večine drevesnih in drugih rastlinskih vrst na zemljišču. Z akcijo Onkraj v gibanju si bodo prizadevali za strokovno presaditev izbranih dreves, s skupinsko akcijo izkopa in razdeljevanja sadik pa bodo opozarjali tudi na pomen trajnostnega in vključujočega urejanja prostora ter na pomen prostorov biodiverzitete in zelenih površin, zlasti dreves, za blaženje učinkov podnebnih sprememb v mestih.

Inštitut za študije stanovanj in prostora bo v okviru izbrane Podnebne akcije izvajal projekt Stanovalnica. S projektom želijo ozaveščati in informirati ciljne skupine (starejše, organizacije upokojencev, strokovno javnost s področja arhitekture in socialnega varstva, odločevalce) o možnem arhitekturnem in organizacijskem pristopu za vzpostavljanje projektov trajnostne prenove predimenzioniranih in energetsko potratnih hiš za namene sobivanja starejših. V okviru akcije bodo razvili idejno zasnovo projekta sobivanja starejših, ki ga bodo z zgodbo in predlogom korakov udejanjanja predstavili na spletni strani.

Med neizglasovanimi projekti so se na Idejnem zajtrku predstavili še:

  • Zavod Zora in Društvo Est=etika s predlogom akcije odstranjevanja bršljana, ki duši krošnje mestnih dreves, s katero bi ozaveščali o pomenu kakovostnih zelenih površin v mestnem okolju in v okviru katere bi izvedli tudi popis drevesnih vrst na območju izvedbe akcije.
  • Društvo Prostorož s projektnim predlogom celodnevnega dogajanja, posvečenega trajnostnemu in vključujočemu načrtovanju prometnih površin, ki bi ga izvedli v okviru filmskega festivala EDO.
  • Društvo INERSO s predlogom promocije knjige (romana), ki bralce pritegne k razmišljanju in aktivaciji na različnih področjih trajnostnega razvoja (hoja na delo, skupinski prevozi, zasaditve dreves, ozelenjevanje mest, sodelovanje v razvoju občin in podobno).

IPoP – Inštitut za politike prostora v vlogi koordinatorja mreže bo s predstavniki organizacij, katerih predlogi so bili izbrani, v kratkem preveril izvedljivost in podpisal pogodbe. S tem se bodo tudi uradno začele izvajati aktivnosti, ki bodo trajale predvidoma do konca novembra 2022. Koordinator bo projekte spremljal, nudil pomoč in komuniciral o njihovem napredku.

 

Galerija fotografij (foto Gaja Naja Rojec)

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close