Dober odziv na anketo Mreže za prostor o odnosu do mestnih dreves

Konec marca smo predstavniki IPoP – Inštituta za politike prostora povabili zainteresirano javnost k sodelovanju v  anketi “Kaj pa vi menite o mestnih drevesih?“. Mnenja smo zbirali dober mesec in prejeli smo skupaj 812 izpolnjenih anket.  Po zaključku ankete smo ob prvem pregledu odzivov zadovoljni in se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se odzvali in z nami delili svoje mnenje. Dodali ste tudi mnogo  dodatnih pojasnil, stališč in predlogov, kar bo še posebej obogatilo predstavitev  problematike in nam pomagalo pri pripravi rešitev.

Na anketo je sicer odgovorilo več žensk kot moških, večina iz starostne skupine med 21 in 40 let oziroma 41 do 60 let, z višješolsko ali višjo izobrazbo. 77 % anketirancev živi v mestnem okolju, kar nas veseli, ker želimo razumeti tudi mnenja tistih, ki živite v manjših krajih na podeželju. Čeprav   je kar 42 % anketiranih iz Ljubljane, smo prejeli odgovore iz kar 82 občin. Približno polovica sodelujočih živi v eno,  dvo in več družinski hiši, polovica pa v večstanovanjskih stavbah (blokih, stolpnicah). Več kot pol sodelujočih ima na svojem zemljišču v lasti ali solastništvu tudi kakšno drevo.

Vzorec ankete je po naši presoji dovolj reprezentativen, da bomo nanj lahko oprli  nadaljnje analitično in zagovorniškem delo na področju krepitve kakovosti prakse načrtovanja in upravljanja dreves v naših naseljih. Podrobno analizo ugotovitev pripravljamo in bo objavljena takoj, ko bo končana.

Foto: Maja Simoneti, IPoP (CC BY-NC 4.0)

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close