Javni poziv civilne družbe glede obnove po poplavah

Včeraj, 13. septembra 2023, je bil v Škofji Loki javno predstavljen poziv skupine strokovnjakov, predstavnikov nevladnih organizacij in civilne družbe k celostnemu in vključujočemu pristopu k obnovi stanja po poplavah in prilagajanju sistema urejanja prostora ponavljajočim se naravnim nesrečami in podnebnim spremembam. Odgovorne na državni ravni poziv opozarja, da je opustošenje, ki so ga povzročile avgustovske poplave, razkrilo sistemske probleme na področju upravljanja z vodami in urejanja prostora. Poplave so razkrile, da smo preveč nekritično gradili na obalnih in priobalnih območjih, brez ozira na posledice v prostoru in okolju jemali vodo prostor ter hkrati tudi slabo nadzirali rabo in vzdrževali prostora.

Strokovnjaki, predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe so v odprti razpravi po poplavnem dogodku intenzivno razpravljali o razmerah ter oblikovali širok konsenz glede dogodka in stanja v upravljanju voda in urejanju prostora ter sklenili o tem obvestiti pristojne javne oblasti. Včeraj so tako medijem predstavili vsebino javnega poziva, ki so jo je s svojimi podpisi podprli številni ugledni strokovnjaki, predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe. V pozivu opozarjajo javne oblasti, ki že leta ignorirajo opozorila in priporočila stroke, da je treba zdaj, ko se očitno soočamo z vse pogostejšimi vremenskimi ujmami, postopati preventivno in hkrati sistematično v skladu z novimi, sonaravnimi in trajnostnim praksami. Politične predstavnike in odločevalce so ob tem pozvali, da je čas sanacije, tudi res dobra priložnost za gradnjo mostov med politiko, stroko z različnih področij in civilno družbo ter za skupni premislek o sistematičnih pripravah celotne družbe in vseh sistemov ter prebivalcev na življenje z naravnimi nesrečami in podnebnimi spremembami in tudi o sistematičnem preprečevanju velikih škod ob naravnih nesrečah z ustreznim prostorskim načrtovanjem in upravljanjem voda.

 

Celoten poziv si lahko preberete tukaj.

 

Foto: arhiv PIC

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close