Kako trajnostna mobilnost prispeva k trajnostnemu urejanju prostora?

Na četrtem seminarju o trajnostnem urejanju prostora Mreže za prostor smo z Markom Peterlinom z IPoP – Inštituta za politike prostora spoznavali pojem trajnostne mobilnosti ter njegovo soodvisnost z urejanjem prostora. Povedel nas je čez razloge, zakaj je trajnostna mobilnost pomemben del trajnostnega razvoja, predstavil kako je potekal razvoj tega področja doma in po svetu ter kakšno je stanje danes. Spoznali smo ukrepe prometne politike, ki omogočajo in spodbujajo razvoj trajnostne mobilnosti in jih podkrepil s primeri iz prakse.

V prvem delu predavanja smo spoznali odnos med našimi dejavnostmi in prometnimi tokovi, opredelitev pojma trajnostna mobilnost. Izvedeli smo nekaj podatkov o okoljskih (predvsem izpusti toplogrednih plinov) in družbenih (stroški gospodinjstev za promet, raba prostora namenjena prometu) posledicah prometa ter kako jih trajnostna mobilnost naslavlja.

V drugem delu smo spoznali namen prometne politike ter se nekoliko podrobneje posvetili ukrepom za razvoj in spodbujanje trajnostne mobilnosti, med katerimi so infrastrukturni ukrepi, celostno prometno načrtovanje, upravljanje povpraševanja in ozaveščanje.

Med infrastrukturnimi ukrepi so pomembne predvsem investicije v železnice, javni potniški promet v mestih, kolesarske poti in preurejanje ulic v smeri zmanjšanja uporabe motornega prometa in omogočanja trajnostne oblike premikanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kratko smo spoznali ukrepe celostnega prometnega načrtovanja, ki je v Sloveniji že uveljavljeno skozi celostne prometne strategije. Kot primera upravljanja povpraševanja nam je predstavil parkirno politiko in mobilnostne načrte, ki uravnovešajo potrebe in povpraševanje po različnih oblikah mobilnosti in lahko velikokrat pripomorejo k boljši kvaliteti bivanja v mestih in bolj učinkoviti rabi prostora.

Pomen ozaveščanja nam je predavatelj predstavil skozi dva projekta, ki jih izvajajo na IPoP. Prvi je ukrep Odprte ulice, ki omogoča občinam preveritev ukrepov umiranja prometa z javnostjo, kot tudi zapiranje ulic za promet in odpiranje za aktivne oblike mobilnosti po vnaprej določenem urniku. Drugi je program Aktivno v šolo in zdravo mesto s katerim vzpodbujajo aktivno mobilnost kot zdrav in učinkovit način premikanja preko načrtovanja hodljivosti, razvoja znanj na tem področju in nudenju podpore šolam in občinam pri izvajanju Pešbusa in Bicivlaka, načina organizirane hoje in kolesarjenja v šolo.

 


Seminarji so namenjeni članicam Mreže za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

 

 

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close