Podnebne akcije: Majhni projekti za velike spremembe

Svetovna podnebna kriza je v svojem obsegu in daljnosežnosti učinkov največji problem našega časa. Zaobjema vsak košček Zemlje, seže globoko v njeno drobovje, visoko v njeno orbito, se razpenja stoletja v preteklost in prihodnost ter vključuje milijarde človeških in nečloveških akterjev. Obseg krize je tako monumentalen, da ga nismo zmožni misliti, še težje pa je delovati in vse ravni problemov urno in konstruktivno naslavljati. Pogost odziv je občutek popolne nemoči, cinizem do političnih rešitev in sprijaznjenost s situacijo do te mere, da pričakovanje podnebne apokalipse postane le še en del vsakdana. Vedno znova se poraja vprašanje, kje sploh začeti in kako se spopasti z vsemi dejavniki, ki pospešeno poglabljajo krizo. V ta črnogled kontekst se umeščajo Podnebne akcije, žarek optimizma, ki sodelujočim in širši skupnosti vrača občutek, da so pozitivne spremembe možne – tudi z majhnimi sredstvi in ekipami.

S Podnebnimi akcijami je Mreža za prostor pokazala, da je v civilni družbi in lokalnih skupnostih dosti več zagona, zamisli in inovativnih rešitev, kot si morda predstavljamo. Mnogi projekti rabijo samo malo spodbude in osnovno finančno podporo, da zaženejo akcije, ki v svojem obsegu in pridonosu za skupnost bistveno presegajo materialni vložek. Da Podnebne akcije niso preobremenjene z birokracijo, jim omogoča več svobode za eksperimentiranje, ustvarjalno naslavljanje problemov ter vključevanje in opolnomočenje nestrokovnjakov, ki jih druži skrb za okolje in skupnost, pa morda ne vedo, kje začeti. Rezultat so nadvse raznovrstni in barviti projekti, ki delujejo tudi kot dragocene študije primerov in naravni laboratoriji dobrih praks, kako na lokalni ravni udejanjati praktične rešitve ter ozaveščati in povezovati skupnost v prizadevanju za boljšo prihodnost. Čeprav so projekti majhni, imajo velik potencial, da se razširijo tudi v druga okolja in zrastejo v svojem obsegu, mobilizirajo še več skupin in posameznikov ter udejanijo daljnosežne učinke. 

Vsaka od Podnebnih akcij predstavlja samostojen projekt, ki pa ni omejen zgolj na svoje neposredno okolje, cilje ali vidne rezultate. Ti projekti so mnogo več kot le izolirane pobude; delujejo kot katalizatorji za širše družbene spremembe in sejejo semena za domišljijo o tem, kaj vse je možno. Podnebne akcije so odličen primer prefigurativne politike v praksi; za ta pristop je značilno ustvarjanje želene prihodnosti v sedanjosti in gradnja mikro-utopij, ki so lahko vse od zelenega dvorišča do urbanega gozdička ali zadruge za starejše občane. Skozi tovrstne praktične projekte se spremembe, ki jih želimo doseči na globalni ravni, začnejo udejanjati z majhnimi koraki v našem neposrednem okolju. Že sami Idejni zajtrki, kjer udeleženci delijo zamisli o projektih in o njih demokratično odločajo, predstavljajo pozitiven model skupnostnega povezovanja in delovanja. V duhu prefigurativne politike pobudniki Podnebnih akcij ne čakajo na velike sistemske spremembe, temveč aktivno oblikujejo alternativne poti razvoja, ki odražajo vrednote trajnosti, pravičnosti in solidarnosti. Ti projekti delujejo tudi kot protiutež prevladujočemu pesimizmu, ki ga povzročajo globalni okoljski izzivi, saj konkretno demonstrirajo, kako je možno na lokalni ravni spreminjati svet. Ko ljudem omogočijo, da vidijo in izkusijo pozitivne učinke manjših akcij, dajejo zgled, kako lahko posamezniki in skupnosti prevzamejo pobudo in dejavno prispevajo k oblikovanju svetlejših prihodnosti, ki nas ne navdajo s tesnobo in obupom.

Akcije, kot na primer Vroče točke in Analiza in izboljšanje ključne kolesarske infrastrukture v Mariboru, po principih občinske znanosti vključijo posameznike v raziskovanje in identifikacijo perečih problemov ter razmišljanje o njihovih rešitvah. Drugi raziskovalni projekti, kot sta Mesto dreves in Stanovalnica, z ozaveščanjem javnosti o izsledkih spodbujajo ideje o temu, kako ozeleniti mesta in trajnostno prenoviti obstoječe, energetsko potratne nepremičnine ter v njih vzpostavljati solidarne bivanjske skupnosti. Medtem ko nekatere akcije vključijo skupnost v razvijanju kolektivne domišljije o tem, kakšne bi lahko bile naše mestne soseske, kolesarske steze, zelene površine in skupna dvorišča, si druge kar zavihajo rokave in posadijo drevesa, jih s kolesom zapeljejo na kritične točke, mestnim vrtičkarjem razdelijo cvetlice in drevesne mladike, ali pa zasadijo urbane gozdičke in nabrežja potokov. Vse Podnebne akcije z ozaveščanjem in vključevanjem skupnosti v razmislek o problemih in konkretnih rešitvah, dokazujejo, da skupno prizadevanje in dobra volja lahko privedeta do pomembnih pozitivnih sprememb. V svoji raznolikosti služijo kot zgledi, kako lahko lokalne pobude neposredno prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in hkrati izboljšujejo kvaliteto bivanja in estetskost prostorov, ki jih naseljujemo.

Podnebne akcije tako delujejo kot živa pričevanja moči lokalnih iniciativ pri oblikovanju urbanih in ruralnih okolij, ki so trajnostna, vključujoča in pripravljena na podnebne izzive. Demonstrirajo, kako na manjši ravni spreminjati svet, s projekti, ki poleg reševanja trenutnih okoljskih problemov vabijo k inovativnemu razmišljanju o tem, kako živeti in delovati v prihodnosti. Majhni projekti s konkretnimi rešitvami spodbujajo več kot le okoljske izboljšave; širijo obzorje možnega, gradijo mostove med ljudmi in idejami ter krepijo skupnostno odgovornost in solidarnost, ki lahko vodi do velikih sprememb.

Hana Hawlina, spremna beseda k publikaciji Podnebne akcije

 

Foto: Arhiv IŠSP

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close