Novo mesto bo podprlo nevladne organizacije s področja urejanja prostora

Mestna občina Novo mesto je kot prva občina v Sloveniji objavila razpis, s katerim podpira tudi projekte nevladnih organizacij s področja urejanja prostora. S tem se uresničujejo prizadevanja Mreže za prostor za vzpostavitev sistemske podpore nevladnim organizacijam, ki na področju urejanja prostora delujejo na lokalni ravni.

Mreža za prostor si za takšno podporo prizadeva že vrsto let. Nevladne organizacije lahko veliko prispevajo k urejanju prostora na lokalni prostor, razvijajo nove rešitve v ustvarjanju in upravljanju prostora v sodelovanju s prebivalci in so pomemben vezni člen med prebivalci in občino.  Tako kot na primer festival Živih dvorišč društva Hiša v Mariboru, intervencijo KD Prostorož na Arkovi ulici v Idriji ali Urbani kovček društva Est=etika v Novem mestu. Leta 2019 je Mreža za prostor oblikovala Pobudo za oblikovanje podpornih mehanizmov za NVO na področju urejanja prostora na lokalni ravni, s katero je naslovila vse slovenske občine in druge pomembne akterje na tem področju.

Na nacionalnem nivoju so se v preteklih letih tako že pojavili razpisi, ki podpirajo delo nevladnih organizacij s področja urejanja prostora, medtem ko na lokalnem nivoju tovrstne sistemske podpore doslej še ni bilo. Nevladne organizacije so projekte s področja urejanja prostora največkrat prijavljale na razpise namenjene kulturi ali varstvu okolja.

Mestna občina Novo mesto se je v sodelovanju z URBANKO – pisarno celovite urbane prenove Novo mesto kot prva občina v Sloveniji odločila, da bo v razpisu dodatno izpostavila tudi možnost financiranja programov in projektov nevladnih organizacij s področja urejanja prostora. V javnem razpisu Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa in projektov organizacij oz. posameznikov so med področji delovanja namenili tudi 10.000 € za področji okolje in prostor. V razpisu so zapisali: »Cilji sofinanciranja za področje J – Okolje in prostor je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področju okoljskih in prostorskih tem vezanih na Mestno občino Novo mesto.« Podrobneje so aktivnosti na tem področju opredelili:

  • ozaveščanja in promocije pozitivnih sprememb navad na okoljskem področju ter področju kakovostnega bivanjskega okolja,
  • participatornih aktivnosti razvoja politik na področjih okolja in prostora,
  • pridobivanja neformalnih kompetenc in spodbujanja socialnih inovacij na okoljskem in prostorskem področju.

Razpisi za nevladne organizacije so sicer le eden od mehanizmov sistemske podpore urejanju prostora od spodaj navzgor, s strani nevladnih organizacij in neformalnih pobud. Več mehanizmov in pobudo Mreže za prostor si lahko preberete tukaj.

Foto: Urška Didovič, IPoP (CC BY-NC 4.0)

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close