Podnebni novičnik – Mesečne e-novice Mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor

Januar 2023

 

Uvodnik 

Mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor: Rezultati in dosežki vsebinskih mrež v 2022

V letu 2022 sta mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor nadaljevali s podpiranjem svojih članic, ki so si še naprej na dnevni ravni prizadevale za trajnostno urejanje prostora, ohranjanje narave in varovanje okolja. Organizacije v mrežah zagovarjajo interese narave, okolja, prostora in družbe, spremljajo politike in predpise na nacionalni, EU in mednarodni ravni in znotraj njih uveljavljajo temeljna načela varstva okolja ter so strokovno artikuliran glas ljudi. 

Sprehodite se z nami skozi leto 2022 in preberite poudarke delovanja mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor >>>

 

Aktualno v okviru mrež

Prostorski vidiki prehoda na obnovljive vire energije – sporočila okrogle mize

V torek 13. decembra 2022 so na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL organizacije s področja urejanja prostora, ki so se skupaj kritično odzvale na osnutek zakona o umeščanju obnovljivih virov (ZUOVE), s podporo Mreže za prostor izvedle tematsko okroglo mizo. Namen okrogle mize je bil prispevati k odpiranju javne razprave o vidikih prostorskega načrtovanja OVE in k sistematičnemu vključevanju interdisciplinarne strokovne javnosti v iskanje rešitev za ta pomemben razvojni izziv. Več >>>

Podnebne akcije – zaključena še ena zanimiva sezona

Uspešno izvedene Podnebne akcije članic Mreže za prostor so vnovič pokazale, kako raznoliki so lahko pristopi k trajnostnemu urbanemu razvoju. Akcije so inovativno naslavljale teme, kot so varstvo zelenih površin, začasna raba, izobraževanja mladih in skupnostno bivanje ter pri tem dosegle rezultate ter razvile modele delovanja, ki bodo živeli in se razvijali še naprej. Več >>>

 

Iz aktivnosti članic 

 

Podnebne politike 

[Focus] Smernice za zmanjševanje izpostavljenosti onesnaževalom iz prometa v vrtcih, šolah in njihovi okolici
Onesnaženost zraka zaradi prometa je resen problem tudi pri nas. Otroci kot ranljiva skupina so izpostavljeni onesnaževalom iz prometa tudi v času prihoda, bivanja in odhoda iz šole. Več >>>

[Focus] Poziv za ambicioznejšo prenovo direktiv o energetski učinkovitosti (EED) in o energiji iz obnovljivih virov (RED)
Pismo ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru, državni sekretarki mag. Tini Seršen in Urški Dolinšek, svetovalki za energijo in atomska vprašanja. Več >>>

 

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[Focus] Amazonija v tekmi s časom: kje in kako zaščititi 80 % ozemlja do leta 2025?

Amazonski gozd se bliža točki preloma, saj že na 26 odstotkih hkrati potekata procesa krčenja in visoke stopnje degradacije gozda. Sposobnost obnavljanja Amazonije se končuje. Potrebne so takojšnje spremembe. Več >>>

[DOPPS] Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) 2023

Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in organiziran popis ptic v Sloveniji. Od leta 1997 se v okviru štetja vsako leto prešteje vodne ptice na vseh večjih rekah, celotni slovenski obali in v večini pomembnejših stoječih vodnih teles v državi. Osnovni cilj štetja vodnih ptic je spremljanje zimskih populacij vodnih ptic in zbiranje informacij, ki prispevajo k ohranjanju njihovih populacij in mokrišč. Izvedba štetja v tako velikem obsegu ne bi bila mogoča brez veliko vloženega truda množice predanih popisovalcev. Več >>>

[DOPPS] Katere so bile najštevilčnejše #Ptice okoli nas v letu 2022?

Zadnji teden januarja se že tradicionalno preštevajo ptice, ki se zadržujejo v bližini domov. V letu 2022 je bilo s skupnimi močmi preštetih kar 13.821, pripadajočih 73 vrstam. Vas zanima, katerih je bilo največ? Več >>>

[DOPPS] Popisi žuželk

Pri DOPPS so v okviru projekta EIP VIVEK na površinah, vključenih v obnovo habitatnega tipa 6210 (*) (polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk)), habitatnega tipa 6410 (travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caerulae)) ter na površini, kjer so vzpostavili cvetni pas, opravili popise kobilic in drugih travniških vrst žuželk. Več >>>

[DOPPS] Zapuščina požara na Krasu: priložnost za obnovo tradicionalne kraške kulturne krajine in njene izjemne biotske raznovrstnosti

Požar, ki se je v letošnjem poletju razplamtel na Goriškem Krasu, je za seboj nedvomno pustil veliko opustošenje. Kraška krajina je dramatično spremenila svojo podobo, saj je pogorelo 2902 hektarjev gozda, za katerim so v veliki meri ostala le še osmojena debla in gola tla. Več >>>

[DOPPS] Letos v Sloveniji prezimuje največ štorkelj kadarkoli

V zadnjih letih v Sloveniji tudi pozimi pri DOPPS opažajo vse več belih štorkelj. Pojav, ki je še pred dvajsetimi leti veljal za nekakšno »anomalijo«, sedaj postaja že pravi običaj. Letos so opazili že 11 prezimujočih štorkelj, in sicer v Ivančni gorici, Dolenjem jezeru, Logatcu in okolici Pragerskega ter Rač. Več >>>

[Morigenos] Pesnikovo popotovanje: slovenski raziskovalci dokumentirali najdaljšo zabeleženo pot pri delfinu

Ugotovili so, da je delfin Prešeren priplaval iz Tirenskega morja, točneje iz okolice Eolskih otokov, severno od Sicilije, več kot 1000 km od Pirana. Tamkajšnji raziskovalci so ga videvali od leta 2006 do leta 2017. Več >>>

[Focus] Med neposredno demokracijo, agroživilskimi multinacionalkami in skupnostnim ekoturizmom

Živa se je vrnila z reportažnega potovanja po Boliviji, ki je bil organiziran v okviru projekta Our Food. Our Future. Odpravila se je po poteh deforestacije. Na pot je šla skupaj s fotografom Matjažem Krivicem in novinarko Dela Majo Prijatelj Videmšek. Bolivija je država, ki ima v zadnjih nekaj letih tretjo najvišjo stopnjo krčenja gozdov na svetu (za Brazilijo in DR Kongo). Več >>>

 

Varstvo okolja

[PIC] Štoparski vodnik po varstvu okolja v Hiši EU

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja z Veleposlaništvom Kraljevine Nizozemske v Sloveniji vabi na predstavitev novega Štoparskega vodnika po varstvu okolja. Več >>>

 

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[EBM] 3×3 zvezdice za 3 zero-waste občine

19. decembra je v prostorih JKP Vrhnika potekala slavnostna podelitev evropskih zero-waste certifikatov občinam Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica. Mission Zero Academy, ki podeljuje certifikat, je občine nagradila z oceno treh od petih zvezdic. Podelitev je potekala v sodelovanju z nacionalno zero-waste organizacijo Ekologi brez meja, ki so z odločevalci spregovorili o pomenu certifikata, preteklih dosežkih in načrtih za prihodnost. Več >>>

Trajnostni prehranski sistemi

[Focus] Futr za jutr na Terra Madre 2022

Vtise z obiska festivala Terra madre, festivala trajnostne hrane, je strnila Ajda Mrak @futrzajutr. Etična prehrana, alternativni načini kmetovanja, kreativne oblike in nepoznane surovine ter malce zmede pri organizaciji so ključne besede obiska. Več >>>

[Umanotera] O povezavi med hrano in podnebjem v globalnem kontekstu

O podnebnih spremembah in vplivu potrošnje in proizvodnje hrane je Umanotera predavala na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. V okviru študijskega krožka Človek, zdravje, medicina je predavanju prisluhnilo 22 slušateljev_ic, ki so se strinjali_e, da je tudi vprašanje hrane (četudi to na prvi pogled morda ni razvidno) globalno vprašanje. Več >>>

 

Urejanje prostora

[DKAS] Sanacija kraške krajine po požaru

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za okolje in prostor so DKAS in ZAPS naslovili sporočilo, vezano na javno razpravo o Načrtu sanacije gozdov, poškodovanih v požaru na Goriškem Krasu. Več >>>

[IPoP] Kaj se dogaja z gozdom na Rožniku?

Na Rožniku v Ljubljani že tretji teden zapored obiskovalce hriba in prebivalce pod njim vznemirja sekanje velikih in na videz zdravih dreves. Dogajanje s posnetki izsekanih območij in zdrave hlodovine ter kritičnimi komentarji odmeva tudi na družbenih omrežjih in v organizirani civilni družbi. Ljudje se vedno bolj zavedamo pomena gozda in tudi posameznih odraslih dreves za stanje okolja, podnebno odpornost, naše zdravje in dobro počutje. Več >>>

 

Drugo

[CIPRA] Približevanje upravljanja in blaženja podnebnih sprememb pri izobraževanju odraslih z Modelom alpske šole

Zakaj in kako so gore učiteljice trajnosti? Kako se v njih odražajo posledice podnebnih sprememb? Kako lahko z modelom Alpske šole pripeljemo učenje o podnebnih spremembah v svojo institucijo? Več >>>

[CIPRA] Mikrofon podnebju!

Med 14. in 16. oktobrom 2022 se je na Filozofski fakulteti UL odvijal Mednarodni raziskovalni študentski forum Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za odzivanje na podnebne spremembe: varstvo biodiverzitete in javno zdravje. Več >>>

[SDE] Poročilo: Poti in stranpoti participativne priprave razvojnih dokumentov

Na srečanju so bile predstavljene tri iztočnice za razpravo. Vse tri so osvetlile dosežke kot kritična opažanja glede kakovosti vključevanja javnosti v pripravo razvojnih dokumentov na evropski, državni in lokalni ravni. Predstavitvi uvodnih prispevkov je sledila razprava udeležencev srečanja. Več >>>

[Humanitas] Kako obravnavati občutljive teme: migracije in podnebne spremembe

Na podlagi razprav v fokusnih skupinah z mladinskimi delavci in delavkami ter mladimi iz štirih evropskih držav (Slovenije, Bosne in Hercegovine, Španije in Avstrije) so pri Humanitasu oblikovali smernice za delo z občutljivimi temami v raznolikih izobraževalnih kontekstih, uporabne za mladinske delavce in delavke ter druge izobraževalke in izobraževalce, ki se pri svojem delu soočajo s pomembnimi, kompleksnimi temami, ki nemalokdaj naletijo na odpor, ali pa zaradi svoje kompleksnosti in občutka nemoči vodijo do umika. Več >>>

[Humanitas] Predavanje Kehindeja Andrewsa: Black Education for Liberation
Osrednji gost letošnje 7. nacionalne konference globalnega učenja je bil Kehinde Andrews, ustanovitelj prvega in edinega oddelka za “Black Studies” v Evropi. S svojim predavanjem je podprl Humanitasova prizadevanja v zadnjih dveh letih in teme, povezane z dekolonizacijo pomagal umestiti tako v globalni kot tudi nacionalni kontekst. Več >>>

Foto: Krivec Ales na Pexels

 

Mednarodne novice

Študija: Do 2100 lahko izgineta dve tretjini ledenikov
Svetovni ledeniki se krčijo in izginjajo hitreje, kot so predvidevali znanstveniki. Kar dve tretjini bi lahko ob trenutnih trendih podnebnih sprememb izginili do konca stoletja. Več >>>

Države članice nastopile proti strogim pravilom EU za sankcioniranje kaznivih dejanj zoper okolje
Ministri za pravosodje držav članic EU so sprejeli stališče o zaščiti okolja skozi kriminalno pravo, s katerim so omilili kazni in stopnjo ukrepanja v primeru okoljskih zločinov, ki jih predlaga Evropska Komisija. Države članice s tem niso izkazale resne zaveze za naslavljanje kaznivih dejanj zoper okolje. Več >>>

Smo v antropocenu? Geologi predlagajo novo dobo za Zemljo
Geologi so na devetih mestih prepoznali novo geološko obdobje, ki ga zaznamujeta onesnaženje in drugi znaki človeških dejavnosti. Menijo, da se je antropocen začel, ko so začeli ljudje z raznimi industrijskimi in radioaktivnimi materiali spreminjati planet okoli 1950. Več >>>

Sprejet svetovni dogovor za okrepljeno varstvo narave
Med ključnimi cilji dogovor določa zavarovanje vsaj 30 odstotkov kopenskih in 30 odstotkov morskih površin na svetovni ravni, še posebej tistih, ki so posebej pomembne za biotsko raznovrstnost, in obnovo vsaj 30 odstotkov degradiranih kopenskih, celinskih vodnih ter obalnih in morskih ekosistemov do leta 2030. Več >>>

 

 

Napovednik dogodkov

do 11. 1. 2023 [CIPRA] CIPRA Slovenija išče nove sodelavke_ce

Trenutno sta odprta dva razpisa – vodja projektov in strokovni sodelavec. Več >>>

18. 1. 2023 [PIC] Štoparski vodnik po varstvu okolja

Ob podpori Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske je PIC z Zagovorniki okolja pripravil prvi zares poljuden vodnik po pravicah varstva okolja, ki bo javnosti prvič predstavljen na tem dogodku. Štoparski vodnik po varstvu okolja bo digitalen in prosto dostopen vsem, ki se s težavami varstva okolja srečujete v praksi. Več >>>

do 31. 1. 2023 [Prostorož] Razstava Prostor po meri pacientov in zdravstvenih delavcev

V zadnjem letu se je Prostorož intenzivno posvetil raziskovanju zunanjih površin na območju klinik UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta. Izsledke raziskovanja uporabniške izkušnje so aplicirali na štiri tipične javne prostore: trg, ulico, promenado in rečni breg. Na razstavi predstavljajo idejne predloge prenov trga pri Urgenci in lekarni, nabrežja Ljubljanice pri Onkološkem inštitutu, promenade do glavne stavbe UKC in dela Zaloške ceste. Več >>>

do 12. 2. 2023 [Brez izgovora] Razpis za študentsko delo izvajalcev preventivnih programov mladinske zveze Brez izgovora Slovenija
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščejo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih preventivnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah predvsem v Ljubljani in v Kopru ter tudi po drugih krajih po Sloveniji. Več >>>

13. 2. 2022 [Humanitas, Umanotera] Spletni tečaj o podnebnih migracijah in globalnem učenju

Odkrijte posledice okoljske krize v povezavi z migracijami in spoznajte orodja za naslavljanje globalnih izzivov, ki presegajo vprašanje okoljske krize in migracij. Pridružite se interdisciplinarnemu spletnemu tečaju, ki bo zajemal sokreiranje zgodb o migracijah, povezanih z okoljsko krizo. Več >>>

do 1. 3. 2023 [IZO] Razpisan je nagradni natečaj »Moja majhna dejanja za veliko pomoč Zemlji«

Pred zaključkom leta sta Studio Železna ter Inštitut za zdravje in okolje razpisala nagradni natečaj z naslovom »Moja majhna dejanja za veliko pomoč Zemlji«, ki ga naslavljata na osnovne in srednje šole ter fakultete s sedežem v Obalno-kraški regiji. Več >>>

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close