Podnebni novičnik – Mesečne e-novice Mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor

Junij 2021

 

Uvodnik 

Senka Šifkovič Vrbica, IPoP – Inštitut za politike prostora: Predloga novega Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona na vladi – rahljanje varoval in oslabljeno pravno varstvo

” Izzivi, s katerimi se kot širša človeška in lokalna skupnost srečujemo, terjajo angažiranje prav vseh virov v skupno dobro – za obnovo narave, blaženje podnebnih sprememb in skupno prilagoditev na učinke vse intenzivnejših posledic porušenih naravnih sistemov. Prostor, s katerim upravljamo, je eden izmed teh virov, lastnina tega prostora pa se mora v polni meri udejanjiti v svoji ekološki in socialni funkciji. Trajnostno urejanje prostora je zaradi svojih dolgoročnih učinkov tako eden ključnih mehanizmov za soočanje s temi izzivi, ki se mora načrtovati in izvesti vse od strateške ravni načrtovanja do konkretnega gradbenega dovoljenja. “

Celoten uvodnik najdete tukaj.

 

Aktualno v okviru mrež

Pismo predsedniku vlade pred zasedanjem Evropskega sveta

Na izrednem zasedanju Evropskega sveta, ki je potekalo 24. in 25. maja, so evropski voditelji razpravljali o evropski podnebni zakonodaji, ki je potrebna za dosego novega EU podnebnega cilja do leta 2030. Ob tej priložnosti smo v mreži Plan B za Slovenijo pripravili pismo predsedniku vlade, v katerem smo predstavili naš pogled na odprta vprašanja v zvezi z revizijo evropske podnebne zakonodaje. Več >>>

Nova spletna stran Mreže za prostor

Zaživela je nova spletna stran Mreže za prostor. Ob zagonu aktivnosti Podnebnega programa mreže smo se odločili, da stran posodobimo, jo naredimo bolj pregledno, naša gradiva pa lažje dostopna. Več >>>

Evropska podjetja, vlagatelji, regije, mesta in nevladne organizacije podala svoja pričakovanja glede “Fit for 55”

Evropska podjetja, vlagatelji, lokalne in regionalne oblasti ter nevladne organizacije, ki sestavljajo Koalicijo za višjo ambicijo, smo skupaj podali pričakovanja glede paketa “Fit for 55”. Odločevalce v EU smo pozvali, naj zagotovijo, da bo nadgrajena podnebna in energetska zakonodaja povečala podnebne ambicije EU na najvišjo možno raven in hkrati tudi podprla zeleni in socialno pravični prehod v vseh regijah. Med podpisniki smo tudi v mreži Plan B za Slovenijo. Več >>>

Seminarji o trajnostnem urejanju prostora

Na tretjem seminarju o trajnostnem urejanju prostora Mreže za prostor smo se posvetili trajnostnemu upravljanju z vodami v urbanem prostoru. Na četrtem seminarju, ki bo potekal 15. junija, se bomo posvetili trajnostni mobilnosti. Z nami bo Marko Peterlin iz IPoP – Inštituta za politike prostora. Več >>>

10. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo

13. maja 2021 je potekal uradni del letnega srečanja mreže 2021, 10. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo. Uvodoma smo sprejeli tudi novo članico mreže, Botanično društvo Slovenije, ter na kratko predstavili poudarke aktivnosti delovnih skupin mreže ter najavili ključne dogodke v tem letu. Glavnino srečanja smo posvetili izmenjavi naše motivacije ob soočanju s pomembnimi temami, ki so predvsem v zadnjem letu še posebej pridobile na teži. Več >>>

Dober odziv na anketo Mreže za prostor o odnosu do mestnih dreves

Konec marca smo povabili zainteresirano javnost k sodelovanju v  anketi “Kaj pa vi menite o mestnih drevesih?“. Mnenja smo zbirali dober mesec in skupaj prejeli 812 izpolnjenih anket. Po zaključku ankete smo ob prvem pregledu odzivov zadovoljni in se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se odzvali in z nami delili svoje mnenje. Več >>>

 

Iz aktivnosti članic

Podnebne politike 

[Umanotera] Pismo ministru Vizjaku pred zasedanjem Sveta za okolje EU

Evropski okoljski biro in Umanotera, članica EEB, smo pred zasedanjem Sveta za okolje EU na ministra Vizjaka naslovili pismo s stališči EEB o nekaterih vprašanjih, ki bodo na dnevnem redu Sveta EU za okolje prihodnji teden, 10. junija. 2021. Ministru pa smo posredovali tudi 10 zelenih testov civilne družbe, ki predstavljalo potreben uspeh slovenskega predsedstva v kontekstu izzivov, s katerimi se soočata naš planet in družba. Več >>>

[Umanotera] Podnebni opomin, ki ga ne smemo preslišati: Na vroči strani Alp

Pred svetovnim dnevom podnebnih sprememb, ki ga obeležujemo 15. maja, je Umanotera v sodelovanju z Državnim svetom RS organizirala dogodek z otvoritvijo razstave Na vroči strani Alp – življenje v času podnebnih sprememb. Razstava opisuje nevarne posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo občutili v Sloveniji, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov. Hkrati poudarja pomembno dejstvo: s hitrimi in ambicioznimi ukrepi se takšni prihodnosti še vedno lahko izognemo. Več >>>

[Focus] Sledilnik NEPN razkriva: EU potrebuje boljše načrte za doseganje okrepljenih podnebnih in energetskih ciljev

Ključno vlogo pri doseganju večjih podnebnih in energetskih ambicij v EU do leta 2030 bosta imela celovita revizija in izvajanje nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov. Orodje Sledilnik NEPN razkriva podatke za spremljanje izvajanja trenutno sprejetih nacionalnih podnebnih in energetskih načrtov. Sledilnik vključuje podatke za Hrvaško, Češko, Dansko, Estonijo, Francijo, Nemčijo, Poljsko, Portugalsko, Slovenijo in Španijo ter vsebuje pregled stanja na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, kazalnike zmanjševanja emisij po sektorjih ter nekaj kazalnikov glede energetskega prehoda za naštete države. Več >>>

[Focus] Zgodovinska podnebna zmaga ljudstva proti Shellu

Nevladna organizacija Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands) je skupaj s 17.000 tožniki in tožnicami dosegla zgodovinsko podnebno zmago proti enemu največjih onesnaževalcev – družbi Shell. Razsodba je tako zgodovinska zato, ker je prvič podjetje spoznano za krivo zaradi njegovega prispevka k podnebni krizi in po sodni poti prisiljeno k uskladitvi svojih praks s cilji Pariškega sporazuma. Več >>>

 

Trajnostna mobilnost

[IPoP] Zakaj Tržaško cesto v Postojni odpiramo za ljudi?

Mnogi se radi spominjajo živahne Tržaške ceste iz preteklosti, ki je bila središče dogajanja v Postojni. Cesti so nekoč pestrost vdahnili ljudje in lokalne obrti, ki so tam našle svoje mesto, z leti pa je njena živahnost zamrla. Ulica je postala močno prometno obremenjena in danes na njej prevladuje avtomobilski promet, ki prinaša številne negativne posledice – onesnaženost zraka, hrup, nevarnost za pešce in kolesarje. Več >>>

[IPoP in CIPRA] Učenci v občini Piran želijo hoditi v šolo samostojno in aktivno

V okviru aktivnosti programa Aktivno v šolo in zdravo mesto in priprave lokalnega načrta hodljivosti za občino Piran je bila na vseh osnovnih šolah v občini Piran izvedena anketa o načinu hoje v šolo učencev. Učenci so s pomočjo učiteljev na točno določen dan odgovarjali, na kakšen način so prišli v šolo ter kako bi v šolo radi hodili, če bi lahko izbirali. Več >>>

[Focus] Poziv prometnim ministrom za aktivno spodbujanje potniških potovanj z vlakom

36 okoljskih organizacij smo prometnim ministrom EU pred njihovim srečanjem 3. junija 2021 poslali pismo, v katerem jih pozivamo k aktivnemu ukrepanju na področju razvoja mednarodnih železniških povezav za potniška potovanja; vlaki bi namreč lahko prevzeli velik del potnikov iz letov znotraj EU. Več >>>

 

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[IPoP] Več kot le Čebelja pot

  1. maja 2021 smo se sprehodili po Čebelji poti. Prvotno zamišljena kot fizična pot med lokacijami, povezanimi s čebelarstvom in čebelami v mestih, je z motiviranimi posamezniki prerasla v veliko več. Danes predstavlja mrežo čebelarjev, kulturnih, izobraževalnih in zdravstvenih organizacij, podjetij, nevladnih organizacij, pa tudi posameznikov, ki jih zanima čebelarstvo in njegov razvoj v mestnih območjih. Skupaj razvijajo izobraževalne programe, podjetniške ideje in skrbijo za visoko okoljsko ozaveščenost v Ljubljani. Več >>>

 

Varstvo okolja

[CIPRA] Za pitno vodo – skupaj!

Slovenija se pripravlja na referendum, kjer bomo odločali o ohranitvi vodnega in priobalnega pasu, s tem pa o prihodnosti pitne vode. Čaka nas še nekaj neprespanih tednov, potem pa veliki met: 11. julija se bomo na voliščih odločali za trajnostni razvoj, za ohranitev narave, za pitno vodo in PROTI obstoječemu zakonu. Več  >>>

[Greenpeace Slovenija] Akcija: Ustavimo gradnjo “Vizjakovega nabrežja”

Aktivisti Greenpeace Slovenija so na rekreacijskih površinah ob reki Savi opozorjali na možne škodljive posledice, ki jih prinašajo nova določila Zakona o vodah izpod rok Ministrstva za okolje, ki ga vodi Andrej Vizjak. S postavljeno simulacijo gradbišča “Vizjakovega nabrežja” so opozarjali na možne gradnje na priobalnih pasovih, ki jih novi zakon omogoča, ter s tem otežuje varovanje pravice dostopa do vode kot javnega dobrega. Več >>>

 

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[Ekologi brez meja] Pirati plastike – slovenski otroci na misiji proti plastičnemu onesnaževanju

Slovenski otroci bodo skupaj z nemškimi in portugalskimi v okviru projekta Pirati plastike – dajmo Evropa! raziskovali plastične odpadke in odkrivali raven onesnaženosti. V spomladanskem delu projekta, ki poteka med majem in junijem 2021, sodeluje 50 osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije. Otroci in dijaki v manjših skupinah z njihovimi mentorji ob slovenskih rekah raziskujejo plastične odpadke in odkrivajo raven onesnaženosti z makro- in mikroplastiko. Rezultati se zbirajo na enotnem portalu projekta, katerega cilj je širitev na raven celotne Evropske unije. V sklopu projekta so nastala tudi učna gradiva na temo onesnaženja voda s plastiko, ki so na voljo brezplačno. Več >>>

 

Trajnostni prehranski sistemi

[Zavod Svibna] Prilagajanje na podnebne spremembe v kmetijstvu

Ob letošnjem dnevu podnebnih sprememb (15. maja)  vabimo k razmisleku, kako na podnebne spremembe vplivamo v kmetijstvu in kako se lahko na te spremembe v kmetijstvu tudi prilagodimo. Več >>>

[Focus] Tudi v javni upravi je za okolju prijazno oskrbo s hrano ključno dobro načrtovanje

Javna uprava ima kot pomemben potrošnik možnost, da z zelenim javnim naročanjem zmanjša vplive oskrbe s hrano na okolje, spodbudi trg okolju prijaznejših produktov in tudi prispeva k ozaveščenosti o trajnostni oskrbi s hrano ter zmanjševanju zavržene hrane. Zato smo tretjo delavnico za javne uslužbence pripravili na temo trajnostne oskrbe in potrošnje hrane. Več >>>

[CIPRA] Lokalna samooskrba na Gorenjskem

V okviru projekta Lokalna samooskrba je ponudnikom omogočena brezplačna priključitev mobilni aplikaciji Optifarm Smart za prodajo lokalne hrane na Gorenjskem. Več >>>

 

Okolje in zdravje

[Focus in IZO] Meritve NO2: Kje v Ljubljani je dihanje res nevarno?

Meritve koncentracij dušikovega dioksida v zraku, ki sta jih februarja letos opravila Focus ter Inštitut za zdravje in okolje potrjujejo, da je z epidemijo Covid-19 povezano zmanjšanje prometa ugodno vplivalo na kakovost zraka v Mestni občini Ljubljana. Kljub temu pa rezultati merilne kampanje, izvedene po metodi ljubiteljske znanosti, vzbujajo skrb, saj je zdravju zelo škodljiv plin, ki izvira predvsem iz dizelskih vozil, še vedno prisoten v previsokih koncentracijah. Več >>>

[Focus] Kako lahko občine zajezijo onesnaženost zraka zaradi malih kurilnih naprav?

V okviru pravne analize »Opolnomočenje občin za prepoznavo svojih pristojnosti in sprejetje postopnih ukrepov za zajezitev kurjenja lesne biomase« zasledujemo možnosti prehoda v načine ogrevanja gospodinjstev in drugih objektov v bolj trajnostne načine ogrevanja ter postopno ukinitev kurjenja lesne biomase v malih kurilnih napravah. Več >>>

 

Urejanje prostora

[DKAS] Praktikum na temo umeščanja infrastrukture za koriščenje obnovljivih virov energije v prostor

V sklopu Meseca krajinske arhitekture je DKAS izvedel praktikum za člane društva. Naslovili smo temo umeščanja infrastrukture za koriščenje obnovljivih virov energije v prostor (v nadaljevanju OVE) v povezavi z vplivi na krajino. Več >>>

[Paz!park] Partnerji projeta RE:PLAY praznujemo svetovni dan igre – ker je igra pomembna

28. maja tisoči otrok po vsem svetu praznujejo svetovni dan igre. Številne možnosti za raziskovanje in igranje na prostem so bistvenega pomena za otrokovo fizično in duševno zdravje kot tudi za njihovo zadovoljstvo ter boljše učenje in razvoj. Dobro zasnovane površine za igro ustvarjajo pogoje za razvoj raznolikih iger in projekt RE:PLAY poudarja prav pomen kakovostnega oblikovanja prostorov igre z vključevanjem otrok v postopek načrtovanja. Več >>>

 

Drugo

[Umanotera] Prva delavnica v Občini Postojna uspešno izvedena

Ob Svetovnem dnevu čebel, 20. maja 2021, je Umanotera v sodelovanju z Zavodom Znanje OE Turizem in Občino Postojna organizirala delavnico z naslovom ”Kaj bodo podnebne spremembe prinesle turistični destinaciji Postojna?” Več >>>

Fotografija: Matej Blatnik

[PIC] Hitri podnebni test

Ko sprejemate odločitve, premislite, kakšen vpliv bodo imele na podnebne spremembe. Na podlagi vprašalnika lahko ovrednotite, kakšen okvirni vpliv bo imel določen ukrep ali poseg v prostor na podnebne spremembe. Več >>>

 [Humanitas] Knjižica za mlade – akcije za pozitivne družbene spremembe

V okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti smo pripravili še eno publikacijo, tokrat za mlade! Knjižica z naslovom »Akcije za pozitivne družbene spremembe: 10 korakov za načrtovanje in izvedbo globalnih akcij v lokalnem okolju« je del naše projektne zbirke, ki je dostopna v Humanitasovi spletni bazi gradiv. Več >>>

[Humanitas] Globalni koledar

Predstavljamo vam koledar, v katerem smo zbrali različne svetovne dni, ki jih je vredno obeležiti – doma, v šoli, s prijatelji in prijateljicami. Globalni koledar smo pripravili v okviru evropskega projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti, kmalu pa si ga boste lahko na naši spletni strani ogledali tudi v interaktivni različici. Več >>>

[CAAP] Kratki vodnik za učiteljice in mentorice – participatorne in sodelovalne družbeno-ekonomske prakse

Kratki vodnik za učiteljice in mentorice, ki se pri svojem delu z učenkami, dijakinjami in udeleženkami srečujejo s potrebo, da jim predstavijo vsebine s področja participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks. V njem najdejo strnjene predstavitve ter didaktične vaje za štiri ključna področja, skozi katera lahko svojim učenkam, dijakinjam, slušateljicam predstavijo vsebine participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks, in sicer zadružništvo, prekarnost, participativni proračun ter kritično pismenost. Več >>>

 

Mednarodne novice

Novo poročilo s strani Mednarodne agencije za energijo

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je objavila svoj prvi podnebni scenarij, usklajen z omejevanjem globalnega segrevanja na 1,5 ° C: »Na naši neto ničelni poti ni potrebe po vlaganju v oskrbo s fosilnimi gorivi.« Več >>>

Čas je, da v ospredje postavimo podnebne cilje

»V trenutku, ko EU bistveno povečuje svoje podnebne ambicije, je treba njeno podnebno arhitekturo okrepiti in ne oslabiti.« Več >>>

Nova evropska ekološka oznaka, ki bo naslovila problem »greenwashinga« v kozmetiki

Več >>>

Ekonomija podnebnih sprememb

Objavljeno je bilo novo poročilo Economics of Climate Change Risks, ki predstavlja analizo o tem, kako bodo podnebne spremembe vplivale na vrsto držav in ocene o njihovi splošni odpornosti nanje. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

[Focus] [Peticija] Dizel in bencin je treba opustiti najkasneje do leta 2030!

Pomagaj nam zaščititi naše zdravje in podnebje! Pridruži se nam in pozovi predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, da najkasneje od leta 2030 naprej prepove prodajo novih avtomobilov na dizel, bencin in zemeljski plin, vključno z vsemi hibridi. Več >>>

3. junij 2021 [Ekologi brez meja] Naravna nega kože – brezplačno spletno predavanje Mateje Andreje Leskovar

Društvo Ekologi brez meja vas v sodelovanju z Matejo Andrejo Leskovar vabi na spletno predavanje »Naravna nega kože«. Pogovarjali se bomo o popolnoma naravnih načinih za nego in vzdrževanje vaše kože. Več >>>

Do 4. junija 2021 [Humanitas] Vabilo k sodelovanju v okviru projekta širimo solidarnost!

V sklopu mednarodnega projekta Širimo solidarnost iščemo fotografe in fotografinje, da prispevate fotografije, ki pokrivajo naslednje teme: duševno zdravje, podnebne spremembe, enakost med spoloma, rasizem, družbena neenakost in diskriminacija. Več na >>>

5. junij 2021 [MKM] Predstavitev Bike pola na Dan rekreativnega športa v Rušah

V soboto 5. 6. 2021 bo v sklopu Dneva rekreativnega športa v Športnem parku Ruše predstavitev Bike pola. Ekipa Bike pola Maribor vam bo predstavila ta mlad in zanimiv šport, prav tako pa boste imeli_e priložnost sami_e poprijeti za “mallet” (palico za bike polo) in testirati, kako spretni_e ste pri strelu na gol. Preizkus igre je namenjen vsem generacijam, od otrok do odraslih. Prav tako si boste lahko sposodili_e kolesa za igro, tako za odrasle kot otroke.

5. junij 2021 [prostoRož] Balinplac Idrija

Skupaj z lokalnimi pobudniki Katjo Martinčič, Jožetom Carlijem in Primožem Pavšičem bomo očistili in prebudili  stari balinplac na Rožni ulici v Idriji, da bo postal prijeten in zelen park za igranje, druženje in počitek. Več >>>

5. – 11. junij 2021 [Prostor] Izmenjevalnica oblačil v Postojni

Z izmenjavo damo našim rabljenim oblačilom priložnost, da se vrnejo nazaj v uporabo. S tem pripomoremo k čistejšemu okolju in boljši družbi, pri tem pa se zabavamo in tudi sebi osvežimo garderobo. Na izmenjavi velja pravilo, da toliko oblačil, kot jih prinesemo, smemo tudi odnesti. Prinesemo čista in ohranjena oblačila, takšna, kot jih bi tudi sami želeli dobiti. Več >>>

5. in 13. junij 2021 [LKM] Kolesarska izleta v okviru projekta Kolesarimo – lokalno se hranimo

Kolesarimo – lokalno se hranimo je projekt Ljubljanske kolesarske mreže, ki z uporabo dveh ustreznih orodij aktivno naslavlja dva velika izziva človeštva – podnebne spremembe in zmanjševanja biodiverzitete. Cilj projekta je izboljšati informiranost prebivalcev o kolesarskih povezavah in možnostih oskrbe z lokalno hrano, na podlagi ugotovitev na terenu pa MOL podati konkretne pobude za izboljšanje kolesarskih povezav med urbanimi in ruralnimi predeli. Več >>>

7. junij [Focus] Vseevropska akcija #FeedTheFuture – nahrani prihodnost

Svetovni dan varnosti hrane, ki ga obeležujemo 7. junija, bo letos potekal pod sloganom “Varna hrana danes za zdrav jutri”. Z različnimi aktivnostmi bomo opozorili na dve nevidni sestavini, ki se vsakodnevno znajdeta na evropskih krožnikih – to sta kršenje človekovih pravic in uničenje okolja. Več >>>

11. junij 2021 [ZEK DPBK] 16. Ekopraznik v nakupovalnem centru QLANDIA Novo mesto

11. junija 2021 bomo v Nakupovalnem centru QLANDIA Novo mesto tradicionalno, že 16. zapored, organizirali Ekopraznik. Dogodek bo potekal med 13. in 18. uro. Več >>>

17. junij 2021 [MKM] Klima moje soseske: Pobrežje

Na dogodku se bomo prilagodili specifičnim potrebam oz. izzivom lokalne skupnosti oz. soseske, prisotni bomo z mobilno popravljalnico koles za manjša popravila, kjer se boste lahko naučili nekaj osnov kako popraviti svoje kolo in izvajali krajšo anketo o trajnostni mobilnosti med udeleženci. Dogodki bodo zasnovani v duhu športno-rekreativnega (bike polo, košarka…), kulturnega (nastop uličnih umetnikov) in poučnega (predavanja) programa. Več >>>

24.-26. junij 2021 [Hiša!] Živa dvorišča 2021

Po letu kulturnega zatišja se vračamo v mesto z dogodki. Živa dvorišča bodo ponovno v treh dneh ponudila preplet raznoraznih kulturnih vsebin, ki bodo obudila mestna dvorišča. Popeljali vas bomo na nove, do sedaj zaprte lokacije, vašo dušo pobožali ter razveselili z lokalnimi umetniki, ki že nestrpno čakajo, da se vrnejo na odre, med publiko ter ji pokažejo, kaj so ustvarili od takrat, ko ste se nazadnje srečali. Več >>>

29. junij 2021 [Umanotera] Delavnica Podnebne freske s Francoskim inštitutom

Umanotera v sodelovanju s Francoskim inštitutom vabi na delavnico Podnebne freske, participatorne in sodelovalne igre, tekom katere udeleženci ustvarijo kolaž, ki razkriva vzroke in posledice podnebnih sprememb. Na dogodku bo poskrbljeno tudi za trajnostno prehrano.

Več >>>

25. junij – 3. julij 2021 [MKM] Stojnica MKM na ART KAMPU v sklopu festivala Lent

V sklopu festivala Lent bomo tudi to leto sodelovali pri izvajanju vsebin na Art Kampu. Art kamp se bo odvijal v Mariborskem parku med 25. 6. in 3. 7. 2021. Mariborska kolesarska mreža se bo predstavila s stojnico in vsem zainteresiranim nudila brezplačni osnovni servis kolesa. Več >>>

Julij – avgust 2021 [Morigenos] Poletni raziskovalni tabori 

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce tudi letos organizira poletne raziskovalne tabore za vse ljubitelje narave, morja in delfinov. Vabljeni ste vsi, ki želite to poletje preživeti na prav poseben način in si zagotoviti nepozabno izkušnjo. Na voljo so trije termini za prijavo v juliju in avgustu. To je prava priložnost, da se pridružite raziskovalni ekipi društva ter sodelujete pri preučevanju delfinov v njihovem naravnem okolju. Več informacij najdete na tej povezavi.

Foto: Nina Plevnik, IPoP (CC BY-NC 4.0)

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close