Podnebni novičnik – Mesečne e-novice Mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor

November 2021

 

Uvodnik

Senka Šifkovič Vrbica, IPoP – Inštitut za politike prostora: Kaj je prineslo sedmo srečanje pogodbenic Aarhuške konvencije? 

Sedmo srečanje pogodbenic Aarhuške konvencije je vsake štiri leta priložnost, da se države soočijo s problematiko njenega izvajanja in naslovijo najbolj kritične probleme. Letos je bila pozornost, poleg rednega ugotavljanja kršitev, usmerjena na varstvo okoljskih aktivistov in na sprejem deklaracije, ki poudarja tudi pomen prostorskega načrtovanja za trajnostni razvoj…

…Gradnja infrastrukture ne bi smela ogrožati ekosistemov in biodiverzitete ter človekovih pravic. Zaradi svojega potencialnega (in dejanskega) vpliva na ekosisteme, življenja in zdravje številnih ljudi, gradnja pogosto vodi v družbene konflikte, zato je ključno, da so pri načrtovanju družbeni in okoljski vidiki v celoti upoštevani. V načrtovanje morajo biti vključene ustrezne varovalke, da se zagotovijo rešitve, ki nikogar ne zapostavljajo. Transparentnost, pravna varnost, vključujoče in učinkovito sodelovanje javnosti ter učinkovita pravna sredstva so pri tem najboljše varovalke.

Celoten uvodnik si lahko preberete tukaj.

 

Aktualno v okviru mrež

Posvet od 55 do 1,5
V okviru vsebinskih mrež s področja okolja in prostora, Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, smo organizirali posvet »Od 55 do 1,5«, namenjen razpravi o novem zakonodajnem svežnju »Pripravljeni na 55«. Na spletu so dostopni posnetki posameznih predstavitev in okrogle mize v okviru posveta. Več >>>

Napoved drugega poziva članicam mreže Plan B za Slovenijo k prijavi projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa mreže
17. novembra 2021 bo predvidoma objavljen drugi poziv članicam mreže k prijavi projektnih idej. V okviru izvajanja Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga financirata Eko sklad, j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor, je del sredstev namenjen financiranju manjših projektov članic mreže. Več >>> 

Seminarji o trajnostnem urejanju prostora

Javni prostor je bil v središču pozornosti na petem seminarju Mreže za prostor za trajnostno urejanje prostora. O javnem prostoru so štirje govorci z različnih vidikov govorili kot o skupnem dobrem in ključni prvini zagotavljanja kakovosti bivanja, javnega zdravja, varstva okolja, družbene enakosti in povezanosti v urbanem okolju. Ob tem so naslovili tudi izzive načrtovanja in urejanja javnega prostora. Spremljajte tudi spletno stran Mreže za prostor, kjer bomo kmalu objavili podrobnosti naslednjega seminarja, ki bo potekal 23. novembra. Tokrat bomo pozornost namenili stanovanjskemu področju. Več >>>

Kar se zgodi v prostoru, se najprej načrtuje in ovrednoti – kako in koliko?

Na Webinarju za zagovorništvo je mag. Senka Šifkovič Vrbica predstavila pomembnost celovite presoje vplivov na okolje pri strateškem in prostorskem načrtovanju – vrednotenju prvin načrtovalskih zamisli. To je bil tretji v seriji Webinarjev za zagovorništvo, namenjenih širitvi znanja in usposobljenosti za zagovorniško spopadanje s problemi na poti trajnostnega razvoja družbe. Več >>>

Iz aktivnosti članic 

 

Podnebne politike 

[Focus, Umanotera, Inštitut za zdravje in okolje, No Excuse Slovenia] Poziv Vladi RS k takojšnjemu ukrepanju za zajezitev posledic napovedanega dviga cen energentov

Zveza potrošnikov Slovenije je skupaj z nevladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, med katerimi so tudi nekatere članice mreže Plan B za Slovenijo, Vladi RS poslala poziv, v katerem so jo spodbudili, naj se na napovedane podražitve energije odzove tako, da bo potrošnikom še naprej zagotovljena cenovno dostopna energija. Več >>> 

[Focus] Skupaj za 100 % obnovljivo Evropo: sonce in veter kot hrbtenica energetskega sistema

Društvo Focus se je pridružilo koaliciji 185 nevladnih organizacij iz cele Evrope, ki zahtevajo hitrejšo, pravično in trajnostno energetsko tranzicijo s ciljem, da bo do leta 2040 Evropa prešla na 100 % energijo iz OVE. Koalicija sporoča, da mora elektrika iz obnovljivih virov, predvsem iz sončne in vetrne energije, postati hrbtenica energetskega sistema, ki bo pospeševala razogljičenje v vseh sektorjih. Več >>>

[Focus, Umanotera] Poziv za občine: zagotovite si podporo pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE sta društvo Focus in Umanotera objavila poziv za občine, s katerim jih vabita, naj se vključijo v program podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Na poziv se lahko prijavijo občine na katerikoli stopnji projektne ideje, ki bo povezala lokalno skupnost in prispevala k blaženju podnebnih sprememb. Več >>>

[Umanotera] Desetine milijonov iz Podnebnega sklada velikim onesnaževalcem

Medtem ko v Glasgowu poteka svetovna podnebna konferenca COP26, na kateri bi Slovenija kot predsedujoča Svetu EU morala voditi z zgledom. Ministrstvo za okolje in prostor predlaga, da se več deset milijonov iz Podnebnega sklada – tj. sredstev, s katerimi bi morali pomagati zmanjšati izpuste toplogrednih plinov – podari največjim podnebnim onesnaževalcem v Sloveniji. Umanotera je ob dogodku pripravila sporočilo za javnost. Več >>>

Trajnostna mobilnost

[IPoP] Zaposleni OŠ Solkan so zmanjšali uporabo avta za dober namen

Zaposleni na OŠ Solkan so v času začasne prometne ureditve imenovane Šolska ulica – Območje varnih prihodov v šolo za dober namen zmanjšali število prepeljanih kilometrov z avtomobilom. Vsaj del poti v službo in domov so večkrat opravili peš ali s kolesom. Sodelovali so v kampanji, v kateri je bilo zmanjšanje uporabe avtomobila nagrajeno z nakupom koles za učence OŠ Solkan. Zaposleni so v dvotedenski kampanji v povprečju dnevno z avtomobilom opravili skoraj 300 kilometrov manj, kot običajno. Učencem svoje šole so tako »prislužili« dve brezplačni mestni kolesi. Več >>>

[IPoP, CIPRA] Pešbus že šesto šolsko leto v slovenskih šolah

Aktivna pot v šolo, peš, s kolesom, skirojem ali rolko je pri otrocih zelo priljubljena. Poleg tega, da je aktivna hoja v šolo otrokom všeč, dobro vpliva tudi na njihovo počutje in zdravje ter razvoj. S pomočjo Pešbusa se otroci učijo sodelovati v prometu in načrtovati čas, hkrati pa spoznavajo lokalno okolje in ljudi. Vsakodnevna hoja v šolo je prispevek k dnevni telesni dejavnosti otrok in k razvoju zdravih potovalnih navad. Od leta 2016 je Pešbus organiziralo že več kot 130 osnovnih šol, letošnjo jesen pa so aktivnosti potekale na 66 šolah in v enem vrtcu. Več >>>

 

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[DOPPS] Nekoliko drugačna banka

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije se je kot eden izmed petih partnerjev pridružilo projektu LIFE for Seeds. Projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke za značilne vrste treh na nivoju EU prioritetnih habitatnih tipov. Semena bodo nabirali na 21 območjih Natura 2000, hraniti pa jih nameravajo v semenskih bankah. Več >>> 

Vir: Arhiv DOPPS

[DOPPS] V Evropi upadajo populacije 30 % vrst ptic

Evropski rdeči seznam ogroženih ptic je pregled tveganja za izumrtje vsake izmed 544 prostoživečih vrst ptic v Evropi. Rezultati trenutnega Evropskega rdečega seznama ogroženih ptic kažejo, da je od 544 vrst ptic v Evropi 13 % ogroženih (71 vrst), 2 % pa kritično ogroženih (8 vrst). Zaskrbljujoč je tudi podatek, da v Evropi upadajo populacije kar 30 % vrst ptic, ogrožena pa je vsaka osma vrsta ptice. Več >>>

Vir: Evropski rdeči seznam ogroženih ptic

 

Varstvo okolja

[Ekologi brez meja] Tudi četrti popis blagovnih znamk brez presenečenj

Že četrto leto zapored so Ekologi brez meja pod okriljem mreže Break Free From Plastic identificirali največje korporativne onesnaževalce na svetu. Tako kot v prejšnjih letih je kljub okoljskim zavezam absolutni zmagovalec Coca-Cola z več odpadki kot onesnaževalca številka dve in tri skupaj. Coca-Coli sledijo PepsiCo, Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Mondelēz International, Philip Morris International, Danone, Mars Inc. in Colgate-Palmolive. Več >>> 

Vir: Breakfromplastic Twitter

 

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[Ekologi brez meja] Sadovi zero waste svečane trgatve Stare trte

Ekologi brez meja so se prvi vikend v oktobru udeležili mariborske Svečane trgatve Stare trte, ki je bila že 35. zapovrstjo. Organizator, Zavod za turizem Maribor, se je zavezal k manjši količini odpadkov ter k njihovemu doslednemu ločenemu zbiranju. Prireditev je tako prejela naziv Zero waste prireditev, prav tako pa so s 98 % stopnjo ločeno zbranih odpadkov postavili nov rekord. Več >>> 

Vir: Arhiv Ekologi brez meja

[Ekologi brez meja] Razširjena odgovornost – Kaj sploh je in kakšne spremembe se nam obetajo?

Koncept proizvajalčeve odgovornosti pomeni, da proizvajalec ustvari kakovosten izdelek, ki bo služil namenu, hkrati pa odgovorno ravnanje dokazuje preko standardov in včasih garancije za končnega kupca. Razširjena proizvajalčeva odgovornost proizvajalca zavezuje še, da za svoje izdelke poskrbi tudi, ko te postanejo odpadki. Konceptu se v prihodnosti obeta konkretna posodobitev. Več >>>

 

Trajnostni prehranski sistemi

[Umanotera] Babičina podnebna kuharica

V Umanoteri so v tednu pred svetovnim dnem hrane izdali Babičino podnebno kuharico – knjižico podnebju prijaznih receptov, ki prinaša nabor izbranih slovenskih specialitet, pripravljenih na bolj trajnostni način. Vsi predstavljeni recepti upoštevajo vodila podnebju prijaznejšega prehranjevanja in kažejo na neomejenost idej za pripravo (že znanih) jedi. Več >>>

Urejanje prostora

[CAS] Vurnikova študentska nagrada

Ob 100. obletnici visokošolskega študija arhitekture na Slovenskem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurnika, so Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru leta 2018 ustanovili Vurnikovo študentsko nagrado za perspektivnega študenta/študentko arhitekture, krajinske arhitekture ali urbanizma. Nagrada je častna in finančna (vrednost prve nagrade je 1500 EUR neto) in namenjena študijskemu potovanju. Več >>>

[CAS] Podnebno obarvani tehniški in kulturni dnevi Igriva arhitektura

V Centru arhitekture Slovenije s programom IGRIVA ARHITEKTURA s sodobnimi metodami učenja z izkušnjo podpirajo razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, ponujajo kakovostne in zanimive postopke za razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja v formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih. Delavnice prilagajajo različnim starostnim skupinam in otrokom s posebnimi potrebami. Pri zasnovi delavnic upoštevajo načela trajnosti in skrbijo za okolje. Letošnje tehniške in kulturne dni, ki jih izvajajo po osnovnih šolah v Sloveniji, so obarvali v podnebno noto. Več >>>

[DKAS] Hladna mesta za vroč planet 2021: načrtovanje na podnebne spremembe odpornega mesta

V torek, 5. oktobra 2021, je Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) s podporo Mestne občine Ljubljana in sponzorskimi sredstvi izvedlo spletni strokovni posvet »Hladna mesta za vroč planet 2021: načrtovanje na podnebne spremembe odpornega mesta«. Posvet je nadaljeval lansko leto začeto razpravo o pomenu prilagajanja podnebnim spremembam v mestih in o vlogi prostorskega načrtovanja, tokrat s poudarkom na izvedbeni ravni in konkretnih rešitvah v prostoru, ki naslavljajo predvsem uravnavanje mestne mikroklime in ohranjanje biotske pestrosti. Več >>>

 

Drugo

[SDEVAL] Od političnega centra k prazni sredini

Sredinska miselnost je verjetno ena izvirnejših lastnosti zahodnjaškega modela modernih družb. Model je sicer binarno razklan na ideološko levico in desnico, vendar politična sredina posreduje med njima. Sredinska naravnanost oblikuje družbe, ki za uresničevanje kolektivnega poslanstva ne zahtevajo poenotenja v načelnih vprašanjih. Notranjih temeljnih nasprotij, ki so seveda neizbežna, ne rešujejo avtoritarno, niti s konfrontacijo, ampak s posredovanjem, iskanjem srednje poti in kompromisa v konkretnih problemskih vprašanjih. To je vedno mogoče, dokler družbena nasprotja počivajo na istem skupnem imenovalcu univerzalnega sistema vrednot razuma in svobode. Težave nastopijo v prelomnih časih, ko skupni imenovalec vrednot ni več zagotovljen. Več >>>

[CIPRA] Mikrofon podnebju

CIPRA Slovenija je skupaj z Oddelkom za geografijo (FF UL) konec oktobra izvedla študentski tabor na temo podnebnih sprememb – Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za komuniciranje podnebnih sprememb. Namen tabora je bil mlade opolnomočiti in pripraviti na prihajajoče izzive, saj bodo kot bodoči odločevalci in strokovnjaki ustvarjali znanstveno, politično in podnebno pravično prihodnost. Več >>>

Vir: Arhiv CIPRA

[Ekologi brez meja] Novi raziskovalni prostor potrebuje Pirate plastike

Vir: Arhiv Ekologi brez meja (Katja Kodba)

Pirati plastike so se udeležili enega od vodilnih dogodkov predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju raziskav in inovacij, konference “Novi evropski raziskovalni prostor”. Raziskovalci in odločevalci so sooblikovali bolj oprijemljiv in učinkovitejši raziskovalni prostor za raziskovalce, inovatorje in državljane EU. Projekt Pirati plastike je bil na dogodek povabljen kot dober primer skupnostne znanosti. Več >>>

[DPOMS] Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije izpolnjuje potrebne pogoje za status v javnem interesu

CNVOS je Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije pomagal napisati pritožbo in ohraniti status delovanja v javnem interesu po tem, ko jim je tega neupravičeno odvzelo Ministrstvo za okolje in prostor v postopku preverjanja izkazovanja pogojev. Več >>>

[CAS] Vseslovenski dan habitata

V teku je nagradni ustvarjalni natečaj ob Vseslovenskem dnevu habitata za vrtčevske in osnovnošolske otroke. Svetovni dan habitata vsako leto prvi ponedeljek v oktobru opominja, da ima vsakdo moč in odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in naselij. Od leta 2017 naprej Center arhitekture Slovenije organizira ustvarjalne natečaje, h katerim vabijo vse slovenske osnovne šole in vrtce. Najboljše izdelke ene vrtčevske skupine in vsake triade osnovnih šol vsako leto nagradijo z obiskom Ljubljane in predsedniške palače. Tema letošnjega natečaja je JAZ, PODNEBJE IN ARHITEKTURA. Več >>>

Mednarodne novice

Poročilo EEB o sekvestraciji ogljika v kmetijske površine 

EU izpostavlja sekvestracijo ogljika v kmetijske površine (ang. Carbon farming) kot nov poslovni model, ki naj bi prispeval k boju proti podnebnim spremembam v agrikulturi. EEB je v novem poročilu Carbon Farming for Climate, Nature, and Farmers zastavila konkretne rešitve in pet ključnih priporočil, ki naj bi bila vodilna v procesu sekvestracije, z namenom, da bo izid prakse uspešen za EU. Več >>>

Analiza vloge vodika v energetskem prehodu

Fundación Renovables je objavila analizo, ki pod drobnogled vzame vlogo, ki naj bi jo kot dopolnilni energetski nosilec v poti do popolne elektrifikacije končnega povpraševanja po energiji prevzel vodik. Več >>>

Poročilo emisijske vrzeli 2021

Poročilo The Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On je 12. v vrsti letno objavljenih poročil, ki ponujajo pregled razlik med tem, kakšne emisije toplogrednih plinov so predvidene v letu 2030 in tem, kakšne bi morale biti, da bi se uspešno izognili najhujšim vplivom podnebnih sprememb. Več >>>

Vir: UNEP

Poročilo EEA o podnebnih in energetskih ciljih EU

Novo poročilo Evropske agencije za okolje o trendih in napovedih za Evropo 2021 ugotavlja, da je EU dosegla tri podnebne cilje za 2020, in sicer 20 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v primerjavi z 1990, porast deleža rabe obnovljive energije za 20 % in izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 %. Več >>>

Poročilo From Brazilian farms to European tables
Publikacija From Brazilian farms to European tables predstavlja podatke o družbeno-okoljskih in delavskih vplivih dobavnih verig štirih brazilskih agrikulturnih izdelkov, ki se izvažajo v EU: govedina, pomaranče, kava in kakav. Študija razkriva, da so pridelovalci in podjetja teh sektorjev povezani z resnimi problemi v Braziliji, kot so deforestacija, sužnjelastništvo ter izčrpavanje podeželja. Več >>>

Štipendijski program Nemške zvezne fundacije za okolje

Nemška zvezna fundacija za okolje univerzitetnim diplomantom omogoča pridobitev dodatne strokovne usposobljenosti za reševanje nalog varstva okolja in ohranjanja narave v njihovih matičnih državah. Štipendijski program traja od šest do dvanajst mesecev in vključuje večtedenski intenzivni tečaj nemščine. Institucije, ki gostijo udeležence, so univerze, raziskovalni inštituti, podjetja in društva v Nemčiji. Najboljši štipendisti se lahko potem prijavijo tudi na 6 mesečni financirani projekt, izveden v Sloveniji. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

  1. 11. 2021 [Društvo Humanitas] 6. Humanitasova nacionalna konferenca globalnega učenja

Aktivno udejstvovanje mladih v lokalnem in globalnem okolju bo tema 6. Humanitasove nacionalne konference globalnega učenja, na katero vabijo 9. novembra. Pripravljajo delavnice, tržnico metod in dobrih praks, obenem pa bodo podelili tudi nagrado za najboljšega učitelja globalnega učenja. Več >>> 

  1. 11. 2021 [PIC] Varovanje temeljnih pravic in vladavine prava EU

PIC skupaj s Pravno mrežo za varstvo demokracije in Nizozemskim helsinškim odborom v luči zadnjih dveh mesecev predsedovanja Slovenije Svetu EU vabi na spletni seminar o varstvu temeljnih pravic in vladavine prava v EU. Več >>> 

  1. 11. 2021 [Ekologi brez meja] Spletno predavanje – Kaj lahko naredim za svet brez smeti

Ekologi brez meja z Društvom mladih Kranjska Gora pripravljajo brezplačno spletno predavanje o konceptu zero waste in o trikih, ki lahko posameznikom pomagajo pri proizvajanju manj smeti in odpadkov. Več >>>

  1. 11. 2021 [SDE] Predstavitev knjige »Complex Society: In the Middle of a Middle World«

Založba Vernon Press (Bojan Radej, Mojca Golobič) v sredo, 24. novembra 2021 ob 17h, Knjižnica Univerze Maribor, Gospejna ulica 10. Maribor. Več >>>

  1. 11. 2021 [Umanotera, Focus] 6. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

Vabimo vas, da si rezervirate datum za 6. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Sončno elektrarno v vsako skupnost. Več >>>

  1. 11. 2021 [IZO] Pot do čistega in bolj zdravega zraka za preprečevanje raka

Inštitut za zdravje in okolje skupaj z Evropsko zvezo za javno zdravje (EPHA) organizira mednarodni spletni dogodek “Pot do čistega in bolj zdravega zraka za preprečevanje raka”, ki bo potekal v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Dogodek bo potekal med 9.00 in 13.30. Več >>> 

Avtor naslovne fotografije: Chris Russell

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close