Aarhuška konvencija, človekove pravice in podnebne spremembe v času predsedovanja – vabilo na posvet 7. 9. 2021

Predsedovanje Slovenije je padlo v čas pomembnih procesov zelenega prehoda EU in sprejemanja predpisov, ki bodo tlakovala pot do podnebno nevtralne EU. Ukrepi, potrebni za doseganje se bodo nanašali na življenje vsakogar. Zato je pomembno, da je civilna družba v največji meri vključena v te procese, to pomeni da je dobro informirana, da lahko učinkovito prispeva svoje predloge in ideje v procesih oblikovanja pravil in ukrepov ter po potrebi tudi uveljavlja učinkovito pravno varstvo. Gre za polno uveljavljanje Aarhuške konvencije, pri čemer je civilna družba še vedno soočena z izjemnimi izzivi tako na ravni EU kot nacionalni ravni.

V kontekstu predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije bomo na posvetu razpravljali o aktualni problematiki uveljavljanja Aarhuške konvencije v povezavi z varstvom človekovih pravic, novim Podnebnim zakonom EU in siceršnjimi podnebnimi prizadevanji. Prispevki priznanih mednarodnih in domačih strokovnjakov in razprava z njimi bo usmerjena na potrebo in možnosti za resnično in učinkovito angažiranje civilne družbe, ki je pomemben zaveznik oblikovanja okoljskih politik,  tako na ravni EU kot tudi v nacionalnem okviru. Rezultati razprave bodo pomembni tudi za Sedmo srečanje držav pogodbenic Aarhuške konvencije, ki bo potekalo oktobra v Ženevi.

 

Rezervirajte si čas in se nam pridružitev torek,  7. 9. 2021, med 9. in 13. uro preko spleta. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Celoten program je dostopen TUKAJ.

Prijavite se lahko na spletni strani organizatorja dogodka, nemške nevladne organizacije  UfU – Independent Institute for Environmental IssuesPRIJAVA

 

Slovenski soorganzatorji dogodka smo:

  • Inštitut za politike prostora – IPOP, koordinator Mreže za prostor,
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, koordinator Plan B za Slovenijo, mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj,
  • PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolje
  • Center za mednarodno in poslovno prano pravo.

 

Dogodek je namenjen vsem odločevalcem – državnim uradnikom pristojnih za procese zelenega prehoda Slovenije, akademikom in študentom, nevladnim organizacijam in drugim predstavnikom angažirane javnosti, ki vas zanima vključevanje civilne družbe v povezavi z varstvom narave, okolja in trajnostnega razvoja. Vse kar morate vedeti o Aarhuški konvenciji bomo na spletnih straneh in družbenih omrežjih objavili v kratkih prispevkih pred dogodkom.

Vse, kar morate vedeti o Aarhuški konvenciji

Vse dodatne informacije dobite na PIC – aljosa.petek@pic.si.

Posvet je del aktivnosti Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close