Ali lahko zelene strehe nadomestijo zelene površine?

Dogodek iz cikla Prave dobre prakse

21. september 2022 ob 18h

PLAC – Participativna ljubljanska avtonomna cona, Linhartova 43, Ljubljana

Med ukrepi, ki bi lahko pomagali pri prilagajanju mest na podnebne spremembe, se pogosto izpostavlja zelene strehe. Pomembno naj bi prispevale k zadrževanju padavinske vode, ohlajanju in biotski raznovrstnosti v mestih. Zaradi pripisanih prednosti občine pogosto omogočajo nadomeščanje zelenih površin na terenu, ki jih zasedejo objekti, z zelenimi strehami. A kakšni so njihovi dejanski učinki z vidika omenjenih prednosti, in kako jih lahko primerjamo z učinki drugih podobnih ukrepov?

Letošnje poletje je še bolj kot vsa predhodna izpostavilo posledice, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Med njimi so tudi izjemni nalivi na eni strani in ekstremne temperature na drugi. Mesta zato iščejo rešitve za prilagajanje mest na podnebne spremembe in med predlaganimi ukrepi so pogosto zelene strehe, ki pomagajo pri več izzivih hkrati. Iz vizualizacij novih nepremičninskih projektov se tako vedno pogosteje selijo tudi na strehe novih in obstoječih objektov.

Ker je razumevanje učinkovitosti posameznih ukrepov ključnega pomena za reševanje podnebnih izzivov želimo v Mreži za prostor v okviru serije dogodkov Prave dobre prakse podpreti argumentirane razprave o tem, obenem pa s tem dvigniti tudi ozaveščenost o posameznih ukrepih.

O zelenih strehah bomo razpravo širili z dr. Matejem Radinjo z Oddelka za okoljsko gradbeništvo, UL FGG, katerega raziskovalno delo obsega tudi vpeljavo večnamenske modre-zelene infrastrukture (vključno z zelenimi strehami) v sisteme urbane odvodnje, ter z Alenko Korenjak iz društva Prostorož, ki je pri svojih prizadevanjih za družbeno in okoljsko odgovorno arhitekturo med drugim raziskovala potencial zelenih streh in vodila projekt izvedbe strehe, ki deluje kot zelena učilnica ene od slovenskih osnovnih šol.  Pogovor bo moderiral Marko Peterlin z IPoP.

Vabljeni!

 

Dogodek je organiziran v okviru Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Foto: Chuttersnap na Unsplash

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close