Četrti seminar o trajnostnem urejanju prostora

Trajnostna mobilnost

Marca smo v okviru podnebnega programa Mreže za prostor začeli s serijo seminarjev o trajnostnem urejanju prostora. Namen seminarjev je izboljšati razumevanje povezav med trajnostnim razvojem in urejanjem prostora ter jih navezati na izzive, ki jih v našem okolju sprožajo podnebne spremembe. Na prvem seminarju smo izvedeli nekaj o razvoju koncepta trajnostnega razvoja, o tem kako je povezan s prizadevanji družbe za varstvo okolja in družbeno enakost in pravičnost, ter kako nagovarja urejanje prostora in zakaj je pomemben več-nivojski pristop k uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Seznanili smo se tem, da podnebne spremembe zaostrujejo razmere v okolju in povečujejo potrebo po prehodu družbe na dolgoročno družbeno in okoljsko bolj vzdržen ali trajnostni koncept razvoja. Na drugem seminarju smo se poglobili v sistem varstva okolja in prostorskega načrtovanja, na tretjem seminarju pa smo se s posvetili trajnostnemu upravljanju z vodami v urbanem okolju ter spoznali značilnosti modro zelene infrastrukture in možnosti, ki jih za obvladovanje padavinske vode predstavlja modeliranje odvajanja padavinskih voda v urbanem okolju.

Na četrtem seminarju se bomo posvetili trajnostni mobilnosti. Promet v Sloveniji ključno prispeva k podnebnim spremembam in povzroča visoke družbene stroške, pri čemer trendi kažejo na nadaljnje slabšanje. Spoznali bomo razloge za takšno stanje, ugotavljali, zakaj je trajnostna mobilnost ustrezni odgovor za izzive, s katerimi se soočamo, ter se seznanili s konkretnimi primeri rešitev s polja trajnostne mobilnosti.

Z nami bo Marko Peterlin z IPoP – Inštituta za politike prostora. Marko Peterlin je soustanovitelj in direktor IPoP – Inštituta za politike prostora, ki podpira skupnosti pri trajnostnemu urejanju prostora. Osredotoča se na trajnostno mobilnost in upravljanje. Leta 2009 je bil pobudnik nacionalne mreže nevladnih organizacij na področju urejanja prostora, ki jo še vedno koordinira. Piše za različne časopise in bloge, govori in vodi razprave na konferencah, seminarjih, delavnicah.

Kdaj: torek, 15. junija 2021 ob 15.00

Kje: na spletu – Zoom (povezava bo prijavljenim posredovana dan pred dogodkom)

PRIJAVA

Predstavniki nevladnih organizacij bodo po seminarju prejeli potrdilo o udeležbi.

Seminarji so namenjeni članicam Mreže za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembeZa mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close