Dan za okolje in prostor

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC  v  sodelovanju z mrežo okoljskih organizacij Plan B za Slovenijo in mrežo nevladnih organizacij s področja urejanja prostora Mreža za prostor organizira Dan za okolje in prostor, ki bo:

– dne 15.4.2014 v Ravnah na Koroškem  v mali dvorani Kulturnega centra Ravne, Gledališča pot 1 v sodelovanju s Koroškim regionalnim stičiščem NVO. Od 12. do 16. ure bo potekalo pravno svetovanje s področja varstva okolja in urejanja prostora, od 16. do 18.30 pa predavanje Osnove okoljske zakonodaje načrtovanja in prostorskega načrtovanja.

– dne 8.5.2014 v Mariboru na Gosposvetski c. 83 v sodelovanju z Regionalnim stičiščem NVO Podravje. Od 12. do 16. ure bo potekalo pravno svetovanje s področja varstva okolja in urejanja prostora, od 16. do 17. ure bo predstavitev Mobilnostnega centra Maribor in od 17. do 19. ure predavanje Osnove okoljske zakonodaje in prostorskega načrtovanja.

– dne 14.5.2014 v Martjancih, Martjanci 36 v sodelovanju z Regionalnim stičiščem NVO Pomurja. Od 12. do 16. ure bo pravno svetovanje s področja varstva okolja in urejanja prostora, od 16. do 18.30 ure pa predavanje Osnove okoljske zakonodaje in prostorskega načrtovanja.

Dan za okolje in prostor je namenjen nevladnim organizacijam, civilnim iniciativam in zainteresiranim posameznikom s področja varstva okolja in urejanja prostora. Približati jim želi znanje s področja varstva okolja in urejanja prostora in jim nuditi pomoč pri reševanju njihovih lokalnih problematik.

Vsi dogodki so brezplačni. Informacije in OBVEZNA prijava na pic@pic.si

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close