Javna razprava o implementaciji infrastrukture za prostorske informacije v EU (Informator januar 2014)

Evropska komisija ima do 24.2.2014 odprto javno razpravo na direktivo 2007/2/ES o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Gre za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14.3.2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Direktiva ureja izhodišča za vzpostavitev evropske infrastrukture za podatke o prostoru in okolju v državah članicah in teži k enotnejši dostopnosti podatkov o določenem prostoru. Velik del informacij, ki si jih izmenjujejo javni organi in javnost se nanaša na neko lokacijo na zemeljskem površju. Kakovost informacij, potrebnih za odločanje, pa je odvisna od razpoložljivih prostorskih podatkov. Članice morajo za premagovanje ovir za zagotovitev razpoložljivosti in dostopnosti prostorskih informacij tako: vzpostaviti metapodatke, ki opisujejo obstoječe informacijske vire, da jih je laže najti in dostopati do njih; uskladiti ključne sklope prostorskih podatkov, ki so potrebi za podporo evropskim politikam; vzpostaviti povezljive omrežne storitve, temelječe na enotnih tehnologijah, ki omogočajo iskanje, pregledovanje in prenos prostorskih podatkov ter dostop do ustreznih storitev, v skladu z načeli, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov; dogovoriti souporabo in dostop do podatkov, vključno z licencami in zaračunavanjem podatkov;  postaviti mehanizme za koordinacijo in spremljanje. Več o tem na spletni strani INSPIRE ter na slovenskem INSPIRE geoportalu. Portal je bil vzpostavljen z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije, s katerim je bila navedena direktiva prenesena v slovenski pravni red. 

V okviru javnega posveta Evropska komisija s spremno obrazložitvijo vabi k izpolnitvi vprašalnika, ki naj ga izpolnijo vsi, ki imajo stik z infrastrukturo prostorskih podatkov.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close