[Vabilo] Moč narave za odporna naselja in skupnosti

Moč narave za odporna naselja in skupnosti

Vabilo na usposabljanje in predstavitev publikacije o vlogi zelenih površin pri prilagajanju naselij na podnebne spremembe

16. april 2024, 10.00 – 12.00

Slovenski etnografski muzej (upravna stavba), Metelkova 2, Ljubljana in na daljavo (Zoom) 

V Mreži za prostor od leta 2015 sistematično spremljamo in analiziramo pomen in pogoje urejanja javnih in posebej zelenih površin in dreves. Poznamo značilnosti slovenskega sistema urejanja zelenih površin in razumemo pomen zelenih površin za kakovost bivanja, zdravje ljudi in okolja, varstvo narave in podnebno odpornost. Zavedamo pa se tudi izzivov, ki jih na lokalni ravni in posebej v urbanem okolju sprožajo podnebne spremembe in verjamemo, da se morajo zato okrepiti napori države in občin za celostno in povezano načrtovanje in upravljanje javnih in drugih zelenih površin.

Z novo publikacijo želimo prispevati k ozaveščanju o pomenu javnih zelenih površin za zagotavljanje podnebne odpornosti, zdravja in kakovosti bivanja in k ambicioznemu razvoju te strateško pomembne komunalne infrastrukture in dejavnost. V tem duhu želimo pozvati k ukrepanju tako državo kot občine, vsako od obeh strani s svojo drzno pobudo.

 

PRIJAVA

Prijava je obvezna. V prijavnici navedite ali se boste dogodka udeležili v živo ali na daljavo.

 

Dogodek podpira tudi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Usposabljanje bo članom ZAPS priznano kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje, in sicer člani/ce prejmejo 2 kreditni točki (sklop B – Teorija in referenčna praksa).

 

PROGRAM

10.00 Sprejem in pozdrav: Kristina Božič, novinarka, povezovalka dogodka
10:05 Podnebni program Mreže za prostor: Marko Peterlin, IPoP
10:10 Pozdravni nagovor: dr. Nataša Bratina, v.d. direktorice Direktorata za prostor in graditev, Ministrstvo za naravne vire in prostor
10:20 Pomen zelenih površin in dreves za prilagajanje na podnebne spremembe: dr. Maja Simoneti, IPoP
10.45 Ekološka funkcija lastnine in pravne praznine v urejanju javnih površin: mag. Senka Šifkovič, IPoP
11.10 Živa meja – majhen ukrep za velike učinke: Urška Didovič, IPoP
11.30 Razprava in vprašanja
12.00 Druženje ob opoldanskem prigrizku

 

Foto: Urška Didovič

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close