Objava študije: Primerjalno-pravni pregled sistema prostorskega načrtovanja glede sodelovanja javnosti

Objavljamo celoten dokument “Primerjalno-pravni pregled sistema prostorskega načrtovanja glede sodelovanja javnosti”, ki ga je maja 2013 pripravil in izdal Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

Študija je bila pripravljena  z namenom primerjave ureditev 9 evropskih držav, iskanja priporočil tako glede sistema prostorskega načrtovanja kot tudi glede formalnih in neformalnih oblik vključevanja javnosti, nenazadnje pa tudi zaradi dodatne podpore dvema že podanima zakonodajnima iniciativama Mreže za prostor za spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju, ki sta bili oblikovani s ciljem večjega vključevanja javnosti in nevladnih organizacij v postopke sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN).

Rezultati primerjalno-pravne študije so pokazali na izrazito zaostajanje Slovenije na področju zgodnjega vključevanja javnosti (ko še ni izbrana določena opcija in torej še obstaja možnost izbiranja med alternativnimi rešitvami), ter na popolno odsotnost učinkovitih pravnih sredstev zoper sprejete OPN. Iskanje konsenza med širšim krogom deležnikov je namreč temelj odprte in demokratične družbe in hkrati pravi način za odpravo sedanjih problemov dolgotrajnih postopkov in vsiljenih odločitev.

Teja Baloh, PIC

Primerjalno-pravni pregled sodelovanja javnosti pri OPN

 

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close