Obnovljivi viri energije v Sloveniji – prostorski vidiki prehoda na OVE

VABIMO NA OKROGLO MIZO

Obnovljivi viri energije v Sloveniji – prostorski vidiki prehoda na OVE

Torek, 13. decembra 2022 ob 14.00 uri

Svečana dvorana Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani

Jamova cesta 2, Ljubljana

Slovenija se angažirano podaja v proces prehoda na obnovljive vire energije. Stroka s področja urejanja prostora želi ob tem odgovorne opozoriti, da moramo zaradi sprememb, ki jih bo prehod neizogibno povzročil v prostoru in okolju, problem nasloviti strateško in celovito ter odpreti javno razpravo o različnih vidikih prehoda in zagotavljanja okoljsko sprejemljivejših virov energije v državi. Stroka je zadržano sprejela osnutek Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in pozvala k razmisleku. Na okrogli mizi želimo nasloviti, kako bodo OVE spremenili naravno okolje, kmetijsko in kulturno krajino ter urbani prostor in opozoriti na priložnosti, ki jih prinaša interdisciplinaren in vključujoč pristop k umeščanju v prostor za to, da Slovenija z investicijami v OVE zažene in obvlada razvoj dolgoročno vzdržnega sistema preskrbe z energijo.

Na pogovor smo povabili predstavnike stroke in ministrstev pristojnih za infrastrukturo, okolje in prostor, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter kulturo.

Z nami bodo:
 • mag. Andreja Urbančič, IJS, Center za energetsko učinkovitost
 • dr. Tadej Bevk, Oddelek za krajinsko arhitekturo, UL BF
 • dr. Barbara Lampič, Oddelek za geografijo, UL FF
 • prof. dr. Marina Pintar, Oddelek za agronomijo, UL BF
 • dr. Lidija Globevnik, Društvo vodarjev Slovenije
 • Maja Šinigoj, DUPPS
 • na potrditev sogovornika s strani ZRSVN še čakamo.

Pogovor bo moderirala dr. Maja Simoneti z IPoP – Inštituta za politike prostora. Za udeležbo na dogodku je potrebna prijava tukaj.

Vljudno vabljeni!

 

Organizatorji:

 • Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
 • Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
 • Zbornica za arhitekturo in prostor
 • Mreža za prostor

v sodelovanju s

 • Filozofsko fakulteto, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteto za arhitekturo in
 • Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani

Foto: Tadej Bevk

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close