Osmi seminar o trajnostnem urejanju prostora

Naša hrana

 

V Sloveniji ne pridelamo dovolj hrane za naše preživetje, zato je samooskrba ena izmed prioritet slovenske politike. Na prebivalca pridelujemo hrano na nekaj več kot 8 arov njiv in vrtov, povprečje v EU pa znaša 20 arov na prebivalca. Strategija razvoja Slovenije do 2030 med 12 cilji določa tudi Trajnostno upravljanje z  naravnimi viri. Kmetijska zemljišča so eden izmed naravnih virov, potrebnih za naše preživetje, zato je strateška naravnanost Slovenije k trajnemu varovanju in ohranjanju kakovostnih kmetijskih zemljišč ter k spodbujanju kmetijske prakse za povečanje samooskrbe z lokalno predvsem ekološko pridelavo živil, ki pozitivno vlivajo na zdravje ljudi. Posebno varstvo  kmetijskih zemljišč pa zahteva tudi ustava. Nekaj o tem, kakšno je trajno varovanje in ohranjanje kakovostnih kmetijskih zemljišč najdete tudi v tem prispevku.

V seriji seminarjev o trajnostnem urejanju prostora, skušamo postopoma razkrivati povezave med konceptom in cilji trajnostnega razvoja in urejanjem prostora ter ob tem utrjevati tudi razumevanje podnebnih sprememb v kontekstu urejanja prostora. Na osmem seminarju bomo tako govorili o naši hrani, o tem kako varstvo kmetijskih zemljišč in pridelava naše hrane sledita potrebam trajnostnega razvoja, v teoriji in praksi.

 

Kdaj: četrtek, 17. februarja 2022 od 15.00 do 17.00

Kje: na spletu – Zoom (povezava bo prijavljenim posredovana dan pred dogodkom)

PRIJAVA

Z nami bodo mag. Jelka Hudoklin iz podjetja Acer Novo mesto, ki bo predstavila, kako se varstvo kmetijskih zemljišč zagotavlja v prostorskem načrtovanju in kako se izvaja v praksi. Pedolog dr. Tomaž Kralj nam bo predstavil pomen kakovostnih tal, kako tla nastajajo in zakaj jih moramo varovati. Dr. Renata Karba iz Umanotere pa nam bo predstavila, kako lahko urejanje prostora prispeva k povečanju prehranske samooskrbe ter k okolju prijaznejši in na podnebne spremembe odpornejši oskrbovalni verigi s hrano.

Predstavniki nevladnih organizacij bodo po seminarju prejeli potrdilo o udeležbi.

Seminarji so namenjeni članicam Mreže za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembeZa mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close