Peti seminar o trajnostnem urejanju prostora

Javni prostor

 

Marca letos smo začeli s serijo kratkih seminarjev o trajnostnem urejanju prostora, s katero skušamo predstaviti povezave med konceptom in cilji trajnostnega razvoja in urejanjem prostora ter jih navezati na izzive, ki jih sprožajo podnebne spremembe.

Pred poletjem smo obravnavali že štiri teme: Trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in podnebne spremembe, Varstvo okolja, varovalno načrtovanje in prostorsko načrtovanje, Trajnostno upravljanje z vodo v urbanem prostoru, Kako trajnostna mobilnost prispeva k urejanju prostora?.  Predavanja so dostopna na spletu.

Tokrat se bomo posvetili javnemu prostoru kot ključni prvini zagotavljanja kakovosti bivanja, javnega zdravja, varstva okolja in družbene enakosti in povezanosti v urbanem okolju. Govorili bomo o pomenu javnega prostora in izzivih, ki jih v načrtovanju, urejanju in rabi javnega prostora sprožajo podnebne spremembe, cilji trajnostnega razvoja, urbana regeneracija in nove potovalne in bivanjske prakse. Danes se javni prostor nezadržno spreminja, postaja bolj varen, opremljen, zelen in zanimiv za pešce, programe in storitve in hkrati tekmuje za prostor in sredstva. Zanimalo nas bo, kakšna je vloga javnosti in uporabnikov v urejanju javnega prostora, procesih strukturne preobrazbe rabe in tekme za prostor v razvoju mesta.

Z nami bodo dr. Petra Vertelj Nared, krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka (LUZ, d.d.), ki nas bo uvedla v pojav in pomen javnega prostora in sodelavci IPoP – Inštituta za politike prostora dr. Maja Simoneti, mag. Senka Šifkovič Vrbica in dr. Aidan Cerar, ki nam bodo predstavili izzive urejanja javnega prostora, vidike pravnega varstva javnega prostora in vlogo participacije javnosti v procesih varovanja, načrtovanja in rabe javnega prostora.

 

Kdaj: torek, 19. oktober 2021 ob 15.00

Kje: na spletu – Zoom (povezava bo prijavljenim posredovana dan pred dogodkom)

PRIJAVA

Predstavniki nevladnih organizacij bodo po seminarju prejeli potrdilo o udeležbi.

Seminarji so namenjeni članicam Mreže za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembeZa mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close