[VABILO] Podnebno načrtovanje, usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

PODNEBNO NAČRTOVANJE

Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

14., 21., 28. marec in 4. april 2023

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 2, Ljubljana

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor se bo marca 2023 začelo prvo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce bo v štirih seminarskih sklopih ponudili slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso,  urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje. 

Podnebnim spremembam prilagojeno prostorsko in inženirsko načrtovanje postaja danes že prevladujoč načrtovalski okvir. S Podnebnim načrtovanjem želi Mreža za prostor strokovno opolnomočiti in spodbuditi načrtovalce, da bodo lahko v procesih načrtovanja suvereno prevzeli vlogo prenašalcev novih konceptov in znanj v prakso. S programom inovativnega koncepta usposabljanja želi Mreža za prostor zapolniti vrzeli v domači praksi in strokovnjake motivirati tudi k nadaljnjemu pridobivanju in razvoju znanja za načrtovanje rešitev, ki bodo prispevale k prilagajanju slovenskega prostora na podnebne spremembe in k odpornosti okolja in družbe na podnebne spremembe.

Program Podnebno načrtovanje je namenjen vsem, ki v različnih vlogah sodelujejo v procesih prostorskega in investicijskega načrtovanja in urejanja prostora: arhitektom, krajinskim arhitektom, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, gradbenim, prometnim in komunalnim inženirjem, geodetom, revidentom, nadzornikom, pripravljavcem projektnih nalog in drugim, ki skozi formalno izobrazbo in dopolnilno izobraževanje še niso uspeli pridobiti znanja za načrtovanje, ki prispeva k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Usposabljanje sestavljajo štirje triurni sklopi, od katerih bo prvi namenjen seznanitvi s temelji podnebnih sprememb in uokvirjanju načrtovalskih izzivov (14.3.2023), drugi trije pa bodo namenjeni načrtovalskim izzivom na treh ključnih področjih prilagajanja na podnebne spremembe:

  • Trajnostna mobilnost (21.3.2023)
  • Javne površine in ozelenjevanje prostora (28.3.2023)
  • Upravljanje voda (4.4.2023).
SPREMEMBA: 1. usposabljanje bo potekalo v M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , Ljubljana, 14. 3. 2023, od 14. do 17.00 ure.
2., 3. in 4. usposabljanje bo potekalo na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana, naslednje tri zaporedne torke, od 14. do 17. ure.

 

PRIJAVA

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prijave so obvezne.

STANJE PRIJAV: Vsa usposabljanja so polna, prijave so zaprte

 

Podnebno izobraževanje podpirata tudi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) ter Inženirska zbornica Slovenije (IZS). Usposabljanje bo članom ZAPS in IZS priznano kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje, in sicer:

  • ZAPS: Člani/ce prejmejo 3 kreditne točke za obisk enega izmed usposabljanj, za vsako nadaljnjo 2 točki (skupaj max. 9 točk).
  • IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji/ke za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Več informacij o programu in gostih na spletni strani dogodka.

SPLETNA STRAN DOGODKA

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close