[VABILO] Podnebno načrtovanje, usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

PODNEBNO NAČRTOVANJE

Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

14., 21., 28. marec in 4. april 2023

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 2, Ljubljana

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor se bo marca 2023 začelo prvo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce bo v štirih seminarskih sklopih ponudili slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso,  urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje. 

Podnebnim spremembam prilagojeno prostorsko in inženirsko načrtovanje postaja danes že prevladujoč načrtovalski okvir. S Podnebnim načrtovanjem želi Mreža za prostor strokovno opolnomočiti in spodbuditi načrtovalce, da bodo lahko v procesih načrtovanja suvereno prevzeli vlogo prenašalcev novih konceptov in znanj v prakso. S programom inovativnega koncepta usposabljanja želi Mreža za prostor zapolniti vrzeli v domači praksi in strokovnjake motivirati tudi k nadaljnjemu pridobivanju in razvoju znanja za načrtovanje rešitev, ki bodo prispevale k prilagajanju slovenskega prostora na podnebne spremembe in k odpornosti okolja in družbe na podnebne spremembe.

Program Podnebno načrtovanje je namenjen vsem, ki v različnih vlogah sodelujejo v procesih prostorskega in investicijskega načrtovanja in urejanja prostora: arhitektom, krajinskim arhitektom, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, gradbenim, prometnim in komunalnim inženirjem, geodetom, revidentom, nadzornikom, pripravljavcem projektnih nalog in drugim, ki skozi formalno izobrazbo in dopolnilno izobraževanje še niso uspeli pridobiti znanja za načrtovanje, ki prispeva k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Usposabljanje sestavljajo štirje triurni sklopi, od katerih bo prvi namenjen seznanitvi s temelji podnebnih sprememb in uokvirjanju načrtovalskih izzivov (14.3.2023), drugi trije pa bodo namenjeni načrtovalskim izzivom na treh ključnih področjih prilagajanja na podnebne spremembe:

 • Trajnostna mobilnost (21.3.2023)
 • Javne površine in ozelenjevanje prostora (28.3.2023)
 • Upravljanje voda (4.4.2023).
SPREMEMBA: 1. usposabljanje bo potekalo v M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , Ljubljana, 14. 3. 2023, od 14. do 17.00 ure.
2., 3. in 4. usposabljanje bo potekalo na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana, naslednje tri zaporedne torke, od 14. do 17. ure.

 

PRIJAVA

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prijave so obvezne.

STANJE PRIJAV: Vsa usposabljanja so polna, prijave so zaprte

 

Podnebno izobraževanje podpirata tudi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) ter Inženirska zbornica Slovenije (IZS). Usposabljanje bo članom ZAPS in IZS priznano kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje, in sicer:

 • ZAPS: Člani/ce prejmejo 3 kreditne točke za obisk enega izmed usposabljanj, za vsako nadaljnjo 2 točki (skupaj max. 9 točk).
 • IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji/ke za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Več informacij o programu in gostih na spletni strani dogodka.

SPLETNA STRAN DOGODKA

Podnebno načrtovanje

Podnebno načrtovanje 2024

Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

 

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor je januarja in februarja 2024 potekalo drugo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce je v štirih seminarskih sklopih ponudil slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso, urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Potekal je v živo v Ljubljani z možnostjo sodelovanja na daljavo.

Podnebnim spremembam prilagojeno prostorsko in inženirsko načrtovanje postaja danes že prevladujoč načrtovalski okvir. S Podnebnim načrtovanjem želi Mreža za prostor strokovno opolnomočiti in spodbuditi načrtovalce, da bodo lahko v procesih načrtovanja suvereno prevzeli vlogo prenašalcev novih konceptov in znanj v prakso. S programom inovativnega koncepta usposabljanja je Mreža za prostor želela zapolniti vrzeli v domači praksi in strokovnjake motivirati tudi k nadaljnjemu pridobivanju in razvoju znanja za načrtovanje rešitev, ki bodo prispevale k prilagajanju slovenskega prostora na podnebne spremembe in k odpornosti okolja in družbe na podnebne spremembe.

Usposabljanje so sestavljali štirje triurni sklopi, od katerih je bil prvi namenjen prilagajanju podnebnim spremembam s posebnim ozirom na potrebe prebivalcev in na pogovor o  dobrih praksah, drugi trije pa načrtovalskim izzivom na treh ključnih področjih prilagajanja na podnebne spremembe, ki so bili še dodatno osvetljeni s pravimi dobrimi praksami na področjih:

 • trajnostne mobilnosti,
 • javnih površin in ozelenjevanja prostora,
 • upravljanja voda.
Podnebno načrtovanje 2024 - vabilo

Podnebno načrtovanje 2024

Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

 

1. usposabljanje

23. januar 2024, 13.00 – 16.00

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana

2., 3., in 4. usposabljanje

30. januar, 6. in 13. februar 2024

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana

ALI NA DALJAVO (Zoom)

 

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor se bo januarja 2024 začelo drugo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce bo v štirih seminarskih sklopih ponudili slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso,  urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Tokratna izvedba bo potekala na hibriden način z možnostjo sodelovanja v živo ali na daljavo.

Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS (v potrjevanju) kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje. 

Podnebnim spremembam prilagojeno prostorsko in inženirsko načrtovanje postaja danes že prevladujoč načrtovalski okvir. S Podnebnim načrtovanjem želi Mreža za prostor strokovno opolnomočiti in spodbuditi načrtovalce, da bodo lahko v procesih načrtovanja suvereno prevzeli vlogo prenašalcev novih konceptov in znanj v prakso. S programom inovativnega koncepta usposabljanja želi Mreža za prostor zapolniti vrzeli v domači praksi in strokovnjake motivirati tudi k nadaljnjemu pridobivanju in razvoju znanja za načrtovanje rešitev, ki bodo prispevale k prilagajanju slovenskega prostora na podnebne spremembe in k odpornosti okolja in družbe na podnebne spremembe.

Program Podnebno načrtovanje je namenjen vsem, ki v različnih vlogah sodelujejo v procesih prostorskega in investicijskega načrtovanja in urejanja prostora: arhitektom, krajinskim arhitektom, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, gradbenim, prometnim in komunalnim inženirjem, geodetom, revidentom, nadzornikom, pripravljavcem projektnih nalog in drugim, ki skozi formalno izobrazbo in dopolnilno izobraževanje še niso uspeli pridobiti znanja za načrtovanje, ki prispeva k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Usposabljanje sestavljajo štirje triurni sklopi, od katerih bo prvi namenjen prilagajanju podnebnim spremembam s posebnim ozirom na potrebe prebivalcev in na pogovor o  dobrih praksah (23. 1. 2024), drugi trije pa bodo namenjeni načrtovalskim izzivom na treh ključnih področjih prilagajanja na podnebne spremembe, ki bodo še dodatno osvetljeni s pravimi dobrimi praksami na področjih:

 • trajnostne mobilnosti,
 • javnih površin in ozelenjevanja prostora,
 • upravljanja voda.

 

PRIJAVA

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prijave so obvezne tako za sodelovanje v živo kot na daljavo.

 

Vsebinski sklopi bodo slušateljem predstavljeni preko uvodnih predavanj in dobrih praks, vključevali pa bodo tudi interaktivni del v okviru katerega bodo vsi slušatelji dobili priložnost sodelovati in izmenjevati mnenja z izvajalci predstavitev in imeli možnost skupaj z izvajalci komentirati konkreten primer iz svoje načrtovalske prakse.

Med predavatelji bodo nekateri pomembni podnebni strokovnjaki, kot so dr. Birgit Bednar-Friedl z Univerze v Gradcu, članica IPCC,  Ines Otter z dunajske organizacije GRÜNSTATTGRAU, dr. Žiga Malek z Narodnega inštituta IIASA na Dunaju, dr. Maja Simoneti z IPoP – Inštitut za politike prostora,  in Zaš Brezar z Landezine, Landscape Architecture Platform ter številni načrtovalci iz prakse.

 

Podnebno izobraževanje podpirata tudi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) ter Inženirska zbornica Slovenije (IZS). Usposabljanje bo članom ZAPS in IZS priznano kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje, in sicer:

 • ZAPS: Člani/ce prejmejo 3 kreditne točke za obisk enega izmed usposabljanj, za vsako nadaljnjo 2 točki (skupaj max. 9 točk).
 • IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji/ke za udeležbo na celotnem usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Naslovna grafika: Darja Klančar

 

Gradiva z usposabljanj

1. usposabljanje: Podnebne spremembe, urejanje prostora in potrebe prebivalcev, 23. 1. 2024

Predstavitve

Posnetek

 

2. usposabljanje: Načrtovanje za trajnostno mobilnost, 30. 1. 2024

Predstavitve

Posnetek

 

3. usposabljanje: Načrtovanje zelenih površin in javnega prostora

Predstavitve

Posnetek

 

4. usposabljanje: Načrtovanje za upravljanje voda

Predstavitve

Posnetek

 

Galerija fotografij

Foto: Tea Stepan in Gregor Jakovac

 Podnebno načrtovanje 2023

PODNEBNO NAČRTOVANJE 2023 (14. marec - 4. april 2023) - vabilo

PODNEBNO NAČRTOVANJE

Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

14., 21., 28. marec in 4. april 2023

1. usposabljanje: M hotel, Derčeva 4, Ljubljana
2., 3., in 4. usposabljanje: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor se bo marca 2023 začelo prvo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce bo v štirih seminarskih sklopih ponudili slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso,  urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje.

Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje. 

Podnebnim spremembam prilagojeno prostorsko in inženirsko načrtovanje postaja danes že prevladujoč načrtovalski okvir. S Podnebnim načrtovanjem želi Mreža za prostor strokovno opolnomočiti in spodbuditi načrtovalce, da bodo lahko v procesih načrtovanja suvereno prevzeli vlogo prenašalcev novih konceptov in znanj v prakso. S programom inovativnega koncepta usposabljanja želi Mreža za prostor zapolniti vrzeli v domači praksi in strokovnjake motivirati tudi k nadaljnjemu pridobivanju in razvoju znanja za načrtovanje rešitev, ki bodo prispevale k prilagajanju slovenskega prostora na podnebne spremembe in k odpornosti okolja in družbe na podnebne spremembe.

Program Podnebno načrtovanje je namenjen vsem, ki v različnih vlogah sodelujejo v procesih prostorskega in investicijskega načrtovanja in urejanja prostora: arhitektom, krajinskim arhitektom, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, gradbenim, prometnim in komunalnim inženirjem, geodetom, revidentom, nadzornikom, pripravljavcem projektnih nalog in drugim, ki skozi formalno izobrazbo in dopolnilno izobraževanje še niso uspeli pridobiti znanja za načrtovanje, ki prispeva k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Usposabljanje sestavljajo štirje triurni sklopi, od katerih bo prvi namenjen seznanitvi s temelji podnebnih sprememb in uokvirjanju načrtovalskih izzivov (14. 3. 2023), drugi trije pa bodo namenjeni načrtovalskim izzivom na treh ključnih področjih prilagajanja na podnebne spremembe:

 • Trajnostna mobilnost (21. 3. 2023)
 • Javne površine in ozelenjevanje prostora (28. 3. 2023)
 • Upravljanje voda (4. 4. 2023).
SPREMEMBA: 1. usposabljanje bo potekalo v M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , Ljubljana, 14. 3. 2023, od 14. do 17.00 ure.
2., 3. in 4. usposabljanje bo potekalo na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana, naslednje tri zaporedne torke, od 14. do 17. ure.

 

PRIJAVA

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prijave so obvezne.

STANJE PRIJAV: Vsa usposabljanja so polna, prijave so zaprte

 

Podnebno izobraževanje podpirata tudi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) ter Inženirska zbornica Slovenije (IZS). Usposabljanje bo članom ZAPS in IZS priznano kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje, in sicer:

 • ZAPS: Člani/ce prejmejo 3 kreditne točke za obisk enega izmed usposabljanj, za vsako nadaljnjo 2 točki (skupaj max. 9 točk).
 • IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji/ke za udeležbo na vseh usposabljanjih pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Vsebinski sklopi bodo slušateljem predstavljeni preko uvodnih predavanj in dobrih praks, vključevali pa bodo tudi interaktivni del v okviru katerega bodo vsi slušatelji dobili priložnost sodelovati in izmenjevati mnenja z izvajalci predstavitev in imeli možnost skupaj z izvajalci komentirati konkreten primer iz svoje načrtovalske prakse.

Med predavatelji bodo nekateri od najbolj izpostavljenih domačih podnebnih strokovnjakov kot so dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta, dr. Maša Kovič Dine, UL Pravna fakulteta, mag. Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje, mag. Andreja Urbančič, Inštitut Jožef Stefan in številni načrtovalci iz prakse.

 

PROGRAM

(več informacij 2. 3. in 4. usposabljanja bo na voljo kmalu)

Kaj bodo udeleženci pridobili v okviru tega usposabljanja?

 • splošno poznavanje stanja glede podnebnih sprememb, trendov in podnebnih politik, na katere se je treba odzvati z načrtovanjem v prostoru;
 • znanje o povezavah med urejanjem prostora in podnebnimi spremembami in naprednih praksah načrtovanja in konkretnih primerih načrtovalskih rešitev;
 • kreditne točke za obvezno dopolnilno izobraževanje, če se boste udeležili uvodnega in vsaj dveh od treh tematskih usposabljanj
 • gradivo: Berilo za trajnostno urejanje prostora in izročke s predavanj;
 • potrdilo o usposabljanju, če se boste udeležili uvodnega in vsaj dveh od treh tematskih usposabljanj.

 

Usposabljanje bo potekalo v živo in bo organizirano v skladu z aktualnimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Pri izvedbi usposabljanja upoštevamo načela organizacije trajnostnih dogodkov, zato udeležence vabimo, da se na dogodek pripeljejo s/z: (navodila za trajnostni prihod na dogodek):

 • kolesom: najbližje postajališče sistema Bicikelj je št. 3 (Kongresni trg, Šubičeva ulica)
 • mestnim avtobusom: veliko možnosti (1, 2, 3, 6, 9, 11, 19 in 27). Najbližja postaja za izstop je Drama (shema linij in vozni red).
 • medkrajevni prevoz: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali vlakom (vozni red).

V kolikor se boste pripeljali z avtomobilom (in s sopotniki): plačljiva parkirna mesta so na voljo v razdalji 300 metrov od lokacije dogodka (parkirišči Kongresni trg in NUK II). Lahko parkirate tudi na P+R Dolgi most, od koder se lahko v bližino lokacije dogodka odpravite z avtobusnimi linijami 1, 1B in 6. Z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite za sopotništvo.

PODNEBNO NAČRTOVANJE 2023 - poročilo

Podnebno načrtovanje 2023

 

Marca in aprila 2023 je v okviru Podnebnega programa Mreže za prostor potekalo prvo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce je v štirih seminarskih sklopih ponudili slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso, urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Velik odziv na niz usposabljanj se načrtovalci prostorskih ureditev in posegov v prostor zavedamo svoje vloge pri soočanju družbe s podnebnimi spremembami, in da nas zanima, kako konkretno lahko prispevamo k temu, da bi kar najbolj ublažili negativne posledice podnebnih sprememb na ljudi in okolje.

S programom usposabljanja želi Mreža za prostor zapolniti vrzeli v domači praksi in strokovnjake motivirati tudi k nadaljnjemu pridobivanju in razvoju znanja za načrtovanje rešitev, ki bodo prispevale k prilagajanju slovenskega prostora na podnebne spremembe in k odpornosti okolja in družbe na podnebne spremembe. Živahne razprave na dogodkih nas navdajajo z upanjem, da bomo kmalu tudi v praksi videli več podnebnim spremembam prilagojenih prostorskih rešitev, ter da bomo skupaj prispevali tudi k sistemskim spremembam, ki bodo takšne rešitve olajšale.

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz štirih triurnih sklopov. Vsebinski sklopi je bil sestavljen iz uvodnih uvodnih predavanj, kateremu so sledili primeri dobrih praks in razprava o tematiki. Med predavatelji so bili nekateri od najbolj izpostavljenih domačih podnebnih strokovnjakov in številni načrtovalci iz prakse.

 1. Sklop: Podnebne spremembe in urejanje prostora (14. 3. 2023)
 • dr. Lučka Kajfež Bogataj, UL Biotehniška fakulteta
 • dr. Maša Kovič Dine, UL Pravna fakulteta
 • mag. Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje
 • mag. Andreja Urbančič, Inštitut Jože Štefan
 • dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut politike prostora
 • dr. Aleš Mlakar, Aleš Mlakar Prostorsko načrtovanje s.p.

Kratko poročilo in posnetek tega usposabljanja je na voljo tukaj.

2. Sklop : Načrtovanje za trajnostno mobilnost (21. 3. 2023)

 • Marko Peterlin, IPoP – Inštitut za politike prostora
 • Gregor Steklačič, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
 • Urban Jeriha, IPoP – Inštitut za politike prostora
 • dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora
 • komentator: Tadej Žaucer, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

3. Sklop: Načrtovanje zelenih površin in javnega prostora (28. 3. 2023)

 • dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora
 • Alenka Korenjak, Urbanistični studio Prostorož
 • Nejc Florjanc, Oddelek za krajinsko arhitekturo, UL BF
 • dr. Aidan Cerar, IPoP – Inštitut za politike prostora
 • komentatorka: Tanja Štajdohar, Občina Kočevje

4.  Sklop: Načrtovanje za upravljanje voda (4. 4. 2023)

 • izr. prof. dr. Nataša Atanasova, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, UL FGG
 • mag. Marta Vahtar, ICRO Domžale
 • mag. Jože Papež, Hidrotehnik, d.o.o.
 • doc, dr. Primož Banovec, Vodno gospodarski inštitut, UL FGG
 • komentatorka: dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora 

V začetku leta 2024 bo organizirana še ena izvedba programa Podnebno načrtovanje, predvidoma v hibridnem formatu. Vabljeni, da spremljate spletno stran https://www.mrezaprostor.si/, kjer bodo pravočasno objavljene vse informacije.

 

Posnetek prvega dne usposabljanja 2023

 

Foto utrinki 2023

 


Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo s sredstvi Sklada za podnebne spremembe Za mnenja, predstavljena na dogodku, so izključno odgovorni organizatorji dogodka in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close