Posvet Od 55 do 1,5 >

Mreža za prostor in Plan B za Slovenijo organizirata posvet »Od 55 do 1,5«, ki bo 14. oktober 2021 med 10. in 14. uro v M Hotelu Ljubljana. Na posvetu bo v ospredju nujnost ukrepanja za izhod iz podnebne krize ter kakšne možne in potrebne rešitve lahko prinese zakonodajni sveženj EU »Pripravljeni na 55«.

Kaj je 55? Gre za 55 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 glede na leto 1990 na ravni EU. Je cilj EU, ki ga je kot obvezujočega določil nedavno sprejeti Evropski podnebni zakon na podlagi predhodnega Zelenega dogovora, ki si za cilj zastavlja podnebno nevtralnost EU do leta 2050. S tem je EU bistveno zaostrila predhodno dogovorjene cilje za leto 2030.

Kaj je 1,5? Gre za 1,5 °C kot mejo na katero želimo omejiti globalno segrevanje zemlje glede na predindustrijsko dobo. Pariški sporazum zavezuje članice, da si prizadevajo omejiti globalno segrevanje na 1,5 °C. Poročilo medvladne skupne strokovnjakov (IPCC) je s posebnim poročilom po sklenitvi pariškega sporazuma potrdilo, da je to meja ogretja, do katere lahko še predvidimo in posledično obvladujemo posledice podnebnih sprememb. Nedavno redno šesto poročilo o stanju podnebnih sprememb in projekcijah pa je še bolj kritično in zaskrbljujoče, saj kaže, da doslej nismo naredili dovolj.

Po sprejetju Evropskega podnebnega zakona je sredi julija Evropska komisija predstavila predlog zakonodajnega svežnja “Pripravljeni na 55”, s katerim naj bi EU dosegla vsaj 5 5% zmanjšanje emisij do leta 2030 glede na leto 1990. Ali so predlagani ukrepi zadostni za doseganje okrepljenega podnebnega cilja EU in ali lahko z njimi omejimo globalno segrevanje na 1,5 °C glede na predindustrijsko dobo, kot smo se zavezali s Pariškim sporazumom? Ali predlagani sveženj vodi v družbeno neenakost in plačevanje stroškov posameznikov, medtem ko potrebnih sprememb v industriji ne bo? Kakšno vlogo ima pri tem Slovenija in kakšno zakonodajo potrebujemo?

Na dogodku bodo med drugimi sodelovali Klaus Röhrig, predstavnik evropske mreže nevladnih organizacij Climate Action Network Europe (CAN Europe), mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, Andreja Urbančič iz Inštituta Jožef Štefan, Breda Kutin iz Zveze potrošnikov Slovenije, predstavnik Evropske komisije ter drugi slovenski strokovnjaki.

PRIJAVA >>>

Na dogodku, ki ga organiziramo v okviru vsebinskih mrež NVO s področja okolja in prostora, Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, bomo izpostavili nujnost ukrepanja in povezali različne deležnike v razmisleku o glavnih elementih predlagane zakonodaje, možnih in potrebnih rešitvah ter priložnostih, ki jih ponuja sveženj »Pripravljeni na 55«.

Prvi del dogodka bo namenjen predstavitvi svežnja in novostim, ki jih prinaša. Izpostavljeni bodo tudi glavni elementi svežnja, ki jih je potrebno oblikovati bolj ambiciozno, če želimo doseči zaveze Pariškega sporazuma, da se dvig temperature omeji na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo.

V drugem delu dogodka se bodo gostje okrogle mize osredotočili na vprašanje pravičnosti pri prehodu v podnebno nevtralnost, in sicer z vidika predlogov za zmanjšanje emisij iz prometa, stavb in rabe energije v industriji ter pri tem izpostavili družbeni vidik.

PROGRAM

Posvet upošteva principe organizacije trajnostnih dogodkov. Vabimo vas, da se na posvet odpravite s trajnostno obliko mobilnosti. Različni načini, kako lahko prispete na lokacijo so na voljo v  Mobilnostnem načrtu.

Za udeležbo na dogodku je potrebno izpolnjevati pogoj PCT. V kolikor bi se ukrepi za zajezitev epidemije v tem času zaostrili, bomo dogodek preselili na splet.

Podnebni program Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s..

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close