Posvet Podnebne spremembe: kako se jim prilagajamo na lokalni ravni?

Podnebne spremembe: kako se jim prilagajamo na lokalni ravni?

12. oktober 2022
9.30 – 14.00
Dvorana Dijaškega doma Tabor, Kotnikova 4, Ljubljana

Za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe moramo razumeti, kako te vplivajo na nas ter kako načrtovati politike in ukrepe, ki bodo zmanjšali ranljivost in povečali odpornost na vplive podnebnih sprememb. Zato vas vabimo na posvet o aktualnih izzivih prilagajanja na podnebne spremembe v Sloveniji in o tem, kakšne naloge postavlja pred lokalne skupnosti.

Letošnje poletje je postavilo sporočila znanstvenikov iz Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) v nov, zelo nedvoumen okvir in precej razširilo razumevanje za nujno potrebno ukrepanje. Poleg dobro znanih globalnih prizadevanj za blaženje je izpostavilo tudi pomen prilagajanja na podnebne spremembe. Ukrepati moramo hkrati na obeh področjih, a prilagajanje zahteva posebno pozornost.

Na posvetu se bomo seznanili s trenutnim stanjem prilagajanja in načrti na nacionalni ravni. Pregledali bomo področja, na katera bodo podnebne spremembe najbolj vplivale, in spoznali prizadevanja občin, ki so že naredile pomembne prve korake. Z gosti z različnih področij in ravni upravljanja se bomo pogovarjali o aktualnih izzivih naslavljanja prilagajanja podnebnih sprememb in kako jih premostiti.

Več o vsebini dogodka si lahko preberete v prispevku.

PRIJAVA

Dogodek bo potekal v živo. Zaradi lažje organizacije dogodka in omejitve mest je prijava na dogodek obvezna.

Prvi del dogodka bo namenjen predstavitvi poročila IPCC o prilagajanju na podnebne spremembe, kateri bodo sledile predstavitve o trenutnem stanju prilagajanja v Sloveniji ter tveganjih in izpostavljenosti, ki jih lahko pričakujemo. Spoznali bomo tudi praktične primere prilagajanja na lokalni ravni. V drugem delu dogodka se bodo gostje okrogle mize osredotočili na vprašanje, kako celovito nasloviti prilagajanje občin na podnebne spremembe, kateri so glavni izzivi in kako jih reševati.

Srečanje je namenjeno povezovanju in medsebojni podpori vseh, ki si na različnih nivojih upravljanja prizadevajo za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb.

VABILO IN PROGRAM (.pdf)

GOSTJE

(se še dopolnjuje)

Dr. Birgit Bednar-Friedl, Univerza Graz

Podnebna tveganja in prilagajanje v Evropi: ugotovitve šestega ocenjevalnega poročila IPCC

Birgit Bednar-Friedl je izredna profesorica ekonomije na Univerzi v Gradcu. Bila je koordinatorka in glavna avtorica 6. ocenjevalnega poročila delovne skupine 2 IPCC o učinkih, ranljivosti in odpornosti, ki je bilo objavljeno februarja 2022. V svojih raziskavah analizira vplive podnebnih sprememb na gospodarstvo in družbo ter kako lahko s prilagajanjem zmanjšamo ta tveganja. Posebej jo zanima, kako se tveganja širijo preko sektorjev in meja. V letu 2022 je vodila znanstveni svetovalni odbor avstrijske skupščine za podnebne spremembe, ki je za avstrijski parlament pripravila 93 ekomendatov.

 

Barbara Simonič, Ministrstvo za okolje in prostor

Strategija prilagajanja podnebnim spremembam in njeno izvajanje – dobre prakse po resorjih in občinah

Barbara Simonič je po študiju in pripravništvu v tujini od leta 2010 zaposlena v državni upravi na področju podnebnih sprememb. Pokriva različne vsebine, med drugim je tudi nacionalna kontaktna točka za prilagajanje podnebnim spremembam pri Evropski okoljski agenciji in pri Konvenciji ZN o spremembi podnebja. V Sloveniji je v preteklosti koordinirala pripravo državne strategije prilagajanja, ki je bila sprejeta na vladi decembra 2016, zdaj pa skrbi za pripravo in izvajanje različnih podnebnih ukrepov ter pripravo ustreznih strokovnih podlag za prilagajanje v občinah.

 

Janez Furlan, Vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina

Prilagajanje občine na podnebne spremembe – perspektiva iz prakse

Janez Furlan že več kot 20 let deluje na področju načrtovanja, priprave in izvajanja strateških dokumentov Občine Ajdovščina in širše (regionalni razvojni programov, strategije lokalnega razvoja, čezmejnih strategij itd). V zadnjem obdobju občina Ajdovščina z velikimi koraki stopa na pot razvija trajnostnega turizma, na podnebje odpornega kmetijstva ter odzivnega in prilagodljivega gospodarstva. Občina Ajdovščina tudi zaradi predane in usposobljene razvojen ekipe orje ledino na številnih področji, tudi na področju prilagajanja na podnebne spremembe.

Janez Furlan je poleg vodje oddelka tudi član številnih regionalnih razvojnih skupin, predstavnik Skupnosti Občin v delovni skupini za pripravo strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 ter nenazadnje predsednik Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Mag. Mojca Dolinar, ARSO

Izpostavljenost Slovenije podnebnim spremembam

Mojca Dolinar se večino svojega profesionalnega življenja ukvarja s podnebjem, zadnjih petnajst let intenzivno s podnebnimi spremembami. Vodila je projekt »Podnebna spremenljivost Slovenije« kjer so na osnovi meritev ugotovili, kako se je od šestdesetih let prejšnjega stoletja dejansko spremenilo podnebje v Sloveniji. Od leta 2016 vodi obsežen projekt »Ocena podnebnih sprememb do konca 21. stoletja« v okviru katerega se pripravljajo projekcije sprememb podnebja v Sloveniji v prihodnosti in ocenjujejo tudi vplive teh sprememb na različne sektorje.

 

Dr. Timotej Turk Dermastia, Nacionalni inštitut za biologijo

Pri svojem delu raziskuje ene najmanjših organizmov, ki živijo v morju – enocelične alge, ki predstavljajo fitoplankton. Ta je izredno pomemben pri ponoru CO2, saj kolektivno predstavlja polovico vse fotosinteze na Zemlji. Zanimajo ga procesi ki vplivajo na moč biološke ogljične črpalke. Ohranjanje in zaščita morskih in tudi kopenskih ekosistemov sta mu izredno blizu tudi neprofesionalno in veliko energije namenjam ozaveščanju in komuniciranju znanosti na področju zaščite biodiverzitete in njenega pomena za blaženje podnebnih sprememb.

 

 

Izr. prof. dr. Nataša Atanasova, predstojnica Oddelka za okoljsko gradbeništvo, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani (UL FGG).

Pokriva področja vodooskrbe, zaščite voda ter odvajanja in čiščenja odpadne vode; predvsem z vidika uvajanja vzdržnih konceptov na teh področjih. Med drugim se ukvarja tudi z vpeljavo modro-zelene infrastrukture za obvladovanje padavinske vode in umeščanjem vode v krožno gospodarstvo.

 

 

 

Črtomir Kurnik, direktor LEAG

S pričetkom leta 2022 je prevzel vodenje LEAG. Je strokovnjak vodenja projektov na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

 

 

 

 

Dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora

Je pooblaščena krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka (0863 PKA PPN). Trideset let je delala v podjetju LUZ d.d., od leta 2009 pa sodeluje pri izvajanju nalog in programov IPoP – Inštituta za politike prostora, kjer je trenutno tudi zaposlena. Osrednje teme njenega zanimanja so načrtovanje in upravljanje zelenih in javnih površin, trajnostno urejanje prostora in sodelovanje v urejanju prostora. Trenutno se v okviru soočanja s podnebnimi spremembami največ posveča zagovorništvu urejanja javnih površin, hoje, aktivne mobilnosti oziroma predvsem hoje ter javnega zdravja v urejanju prostora.

 

 

 

Dogodek upošteva principe organizacije trajnostnih dogodkov. Vabimo vas, da se na dogodek pripeljete s/z:

  • kolesom: najbližje postajališče sistema Bicikelj je št. 17 (Ilirska ulica)
  • mestnim avtobusom: avtobus linija 5. Postaja za izstop je Ilirska (shema linij in vozni red).
  • medkrajevni prevoz: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali vlakom (vozni red).

V kolikor se boste pripeljali z avtomobilom (in s sopotniki): plačljiva parkirna mesta so na voljo v razdalji 500 metrov od lokacije dogodka (železniška postaja). Lahko parkirate tudi na P+R Studenec, od koder se lahko v bližino lokacije dogodka odpravite z avtobusnimi linijami 11, 20 ali 25. Z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite za sopotništvo.

Dogodek bo organiziran v skladu z aktualnimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. V dvorani bo po potrebi zagotovljena razdalja med udeleženci, poskrbljeno bo za ustrezno zračenje prostora.

 

Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

Foto: Maja Simoneti

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close