Sedmi seminar o trajnostnem urejanju prostora

Zelene površine v naseljih zagotavljajo kakovost bivanja, vplivajo na zdravje ljudi in kakovost okolja, oblikujejo prostor in identiteto naselij ter prispevajo k vrednosti nepremičnin in privlačnosti lokalnega okolja za bivanje in razvoj dejavnosti. Pomen zelenih površin se pod vplivom podnebnih sprememb, okoljske in tudi zadnje zdravstvene krize vztrajno povečuje. Številnih funkcij zelenih površin ne more enakovredno nadomestiti nobena druga vrsta površin v naselju. Na naravi sloneče rešitve predstavljajo eno od velikih priložnosti za dolgoročno vzdržno, odporno in zdravo urejanje naselij. Vedno več je problemov, ki jih družba, sektorji, mesta in posamezni akterji skušajo reševati s pomočjo načrtovanja in upravljanja zelenih površin. Hkrati koncept trajnostnega razvoja spodbuja zgoščevanje mest.

V seriji seminarjev o trajnostnem urejanju prostora, skušamo postopoma razkrivati povezave med konceptom in cilji trajnostnega razvoja in urejanjem prostora ter ob tem utrjevati tudi razumevanje podnebnih sprememb v kontekstu urejanja prostora. Na sedmem seminarju o trajnostnem urejanju prostora bomo na osnovi primerov in spremljanja stanja govorili o urejanju zelenih površin.

Kdaj: torek, 25. januarja 2021 od 15.00 do 17.00

Kje: na spletu – Zoom (povezava bo prijavljenim posredovana dan pred dogodkom)

PRIJAVA

Z nami bosta tokrat dr. Maja Simoneti in mag. Senka Šifkovič Vrbica z IPoP – Inštituta za politike prostora.

Zanimalo nas bo, kako razumeti izzive prihodnosti, globalne pojave in mednarodna priporočila za urejanje zelenih površin v slovenskih naseljih, kako načrtujemo in upravljamo zelene površine pri nas, kdo so akterji v urejanju zelenih površin, kakšna je razlika med javnimi in drugimi zelenimi površinami, kako enakovredno in pravično zagotavljati funkcije zelenih površin za vse prebivalce ter kaj sta celovito in vključujoče načrtovanje in upravljanje.

Predstavniki nevladnih organizacij bodo po seminarju prejeli potrdilo o udeležbi.

Seminarji so namenjeni članicam Mreže za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembeZa mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close