Šesti seminar o trajnostnem urejanju prostora

Stanovanja

 

Stanovanja imajo v okviru prizadevanj družbe za trajnostni razvoj in podnebno nevtralnost izjemno pomembno vlogo. Kje in kako živimo je ključno za naše zdravje, družbeno povezanost in prihodnji razvoj. Kakovost stanovanja in bivalnega okolja sta zato pomembni vsebini strokovnega proučevanja, strateške razvojne politike in podrobne regulacije. Ponudba in kakovost stanovanj sta ključni za dolgoročno vzdržen, pravičen in enakopraven razvoj družbe in sta kot vsebina in predmet socialne politike. Hkrati so stanovanja tudi pri nas postala predvsem tržna dobrina.

V seriji seminarjev o trajnostnem urejanju prostora, skušamo postopoma razkrivati povezave med konceptom in cilji trajnostnega razvoja in urejanjem prostora ter ob tem utrjevati tudi razumevanje podnebnih sprememb v kontekstu urejanja prostora. Tokrat bomo skupaj z gosti govorili o tem, kako do dolgoročno vzdržne, družbeno odgovorne in podnebno odporne stanovanjske gradnje. Vabimo na šesti seminar o trajnostnem urejanju prostora

na temo Stanovanja in stanovanjske politike

Kdaj: torek, 7. decembra 2021 od 15.00 do 17.00

Kje: na spletu – Zoom (povezava bo prijavljenim posredovana dan pred dogodkom)

PRIJAVA

Na seminarju se bomo posvetili bivanjskim potrebam v spreminjajočih se podnebnih, okoljskih in družbenih razmerah in vprašanjem, kako jih zadovoljiti v okviru urejanja prostora. Na seminarju nas bo zanimalo kakšno stanovanjsko politiko, stanovanja, stanovanjske stavbe in stanovanjsko okolje družbi narekuje koncept trajnostnega razvoja in kako na to vplivajo podnebne spremembe.

Od širšega konceptualnega nivoja, preko urbanističnih vidikov realizacije strateških namer stanovanjske politike se bomo pomikali h konkretnemu občinskemu strateškem in prostorskem načrtovanju stanovanj in do novih modelov bivanja in zadovoljevanja potreb po skupnih prostorih.

Z nami bodo:

Marko Peterlin, arhitekt in urbanist, IPoP, ki bo uvodoma predstavil aktualne izzive na področju domače stanovanjske politike in primer nove stanovanjske strategije občine Bohinj,

Anja Planišček, arhitektka in izredna profesorica,  Fakulteta za arhitekturo, ki bo spregovorila o načrtovanju kakovosti, dolgoročni vzdržnosti in podnebnih varnosti stanovanj, stanovanjskih zgradb in stanovanjskega okolja

Maja Simoneti, krajinska arhitektka in urbanistka, IPoP, ki bo predstavila ključne značilnosti trajostnega načrtovanja stanovanjskega okolja;  in

– Maša Hawlina, sociologinja, Inštitut za študije stanovanj in prostora (in Zadruga Zadrugator), ki bo spregovorila o tem, kako bomo stanovali v prihodnosti in o novih bivanjskih modelih.

Predstavniki nevladnih organizacij bodo po seminarju prejeli potrdilo o udeležbi.

 

Seminarji so namenjeni članicam Mreže za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembeZa mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close