So električni avtomobili rešitev ali slepa ulica mobilnosti?

Ponedeljek, 9. maj 2022 ob 18h, Okoljski center, Trubarjeva 50, Ljubljana

Električni avtomobili so v širši javnosti deležni res velike pozornosti, saj prehod s fosilnih goriv na elektriko tako za gospodinjstva kot za industrijo predstavlja veliko spremembo. Med strokovnjaki za mobilnost in urbani razvoj so po drugi strani mnenja glede koristi električnih avtomobilov z vidika blaženja podnebnih sprememb zelo deljena. Kaj električna vozila prinašajo mestom in kako se vključujejo v širše politike na področju mobilnosti? Ali naj mesta in občine podprejo elektrifikacijo avtomobilov, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji?

Avtomobili so globoko prepleteni z našim vsakdanjim življenjem, avtomobilska industrija pa je obenem ena najmočnejših gospodarskih panog v večini razvitih držav. Ne gre torej le za tehnična vprašanja glede spremembe vira energije za pogon vozil in povezana vprašanja prenosa in shranjevanja energije, pač pa tudi za globoko družbene izzive. Medtem ko v splošni javnosti električni avtomobili na splošno veljajo za okolju prijazno obliko premikanja, pa so med različnimi strokovnjaki mnenja glede njihovih koristi z vidika blaženja podnebnih sprememb zelo deljena. Zdi se celo, da je razprava o koristih razklana bodisi na popolno odklanjanje bodisi podporo elektrifikaciji avtomobilov.

Ker je razumevanje učinkovitosti posameznih ukrepov ključnega pomena za reševanje podnebnih izzivov želimo v Mreži za prostor v okviru serije dogodkov Prave dobre prakse podpreti argumentirane razprave o tem, obenem pa s tem dvigniti tudi ozaveščenost o posameznih ukrepih.

O električnih avtomobilih bomo razpravo širili s Katjušo Šavc iz društva Focus ter Matjažem Dovečarjem, uporabnikom električnega avtomobila. Pogovor bo moderiral Marko Peterlin z IPoP.

Vabljeni!

Katjuša Šavc je strokovna sodelavka pri društvu Focus. Deluje na področjih podnebne politike in mobilnosti. Z električnimi avtomobili se srečuje predvsem v okviru evropskih podnebnih politik v povezavi s prometom.

Matjaž Dovečar je že vrsto let zaposlen v okoljskih nevladnih organizacijah, zadnjih 8 let v slovenski pisarni Greenpeacea. Z družino živi na obrobju Ljubljane, kolesarjenje po vsakodnevnih opravkih pa prakticira že iz časov srednje šole – konec dneva kolesarski števec pokaže med 15 in 20 km. Zadnji dve leti za družinske potrebe uporablja električni avto.

 

Dogodek je del cikla Prave dobre prakse v okviru Podnebnega programa Mreže za prostor. Podnebni program financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close