Webinar za zagovorništvo – Kaj prinašata nova Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon?

Državni zbor je 8. decembra 2021 sprejel novi Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon, ki se bosta začela uporabljati 1. junija 2022. Gre za ključna predpisa urejanja prostora, zato se bomo z novostmi seznanili v okviru naslednjega webinarja za zagovorništvo (že izvedene webinarje si lahko ogledate tukaj). 

Tri leta, kolikor sta veljavna Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ), je premalo, da se ureditev prelije v stabilno in jasno prakso. Le ta zagotavlja udeleženim okvir predvidljivosti in s tem pravne varnosti. V treh letih niso bili sprejeti načrtovani novi podzakonski predpisi, niti nista bila imenovana niti Komisija vlade za prostorski razvoj, niti Prostorski svet. Da bomo čim bolje pripravljeni, ko se bosta nova ZUreP-3 in GZ-1 začela sredi prihodnjega leta uporabljati, bo webinar namenjen predstavitvi novosti oziroma razlik, ki jih nova zakona prinašata glede na še veljavna, predvsem tudi na področjih sodelovanja javnosti in varstva pravic v postopkih. Ob tem se je potrebno zavedati, da je v zakonodajnem procesu tudi nov Zakon o varstvu okolja, ki je v marsičem komplementaren navedenima zakonoma. V duhu latinskega izreka Ignorantia iuris nocet (nepoznavanje prava škoduje), ste vabljeni k poslušanju.

 

Kdaj? V torek 11. januarja 2022 od 14.30 do 16. ure na spletu (Zoom).

Webinar bo izvedla mag. Senka Šifkovič Vrbica,  univ. dipl. pravnica.

PRIJAVA

Webinar je namenjen članicam Mreže za prostor in drugim nevladnim organizacijam, ki se srečujejo s problematiko urejanja prostora in varstva okolja.  Podnebni program financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close