Webinar za zagovorništvo – Pomembnost celovite presoje vplivov na okolje pri strateškem in prostorskem načrtovanju

Na prvih dveh webinarjih (prvi, drugi) smo se seznanili s splošno ureditvijo, v katero se umešča urejanje prostora in s kanali, preko katerih lahko nevladne organizacije in splošna javnost vpliva na odločitve. Vidik trajnostnega urejanja prostora pa v veliki meri presojamo v okviru strateške presoje vplivov načrtovanih aktivnosti na okolje – celovite presoje vplivov na okolje. V okviru te se presoja pomembne vplive na prebivalstvo, zdravje ljudi, vse dele okolja in kulturno dediščino. Aktivno sodelovanje v postopku prostorskega načrtovanja tako vključuje tudi odziv na ugotovitve te presoje.

Na tretjem Webinarju se bomo tako seznanili s postopkom celovite presoje vplivov na okolje, kako poteka, kako se javnost vključi v postopek in kako se vplivi ocenjujejo. Okoljsko poročilo, ki je osrednji dokument presoje je vedno v javni razpravi. Da lahko nanj dajemo kvalitetne pripombe je dobro poznati, kaj mora vsebovati in na kaj se pri pripravi pripomb osredotočati.

 

Kdaj? 21. oktober 2021 od 14.30 do 16. ure na spletu (Zoom).

Webinar bo izvedla mag. Senka Šifkovič Vrbica,  univ. dipl. pravnica.

PRIJAVA

 

Webinar je namenjen članicam Mreže za prostor in drugim nevladnim organizacijam, ki se srečujejo s problematiko urejanja prostora in varstva okolja.  Podnebni program financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close