Webinar za zagovorništvo – Prostorski informacijski sistem in državni prostorski načrti

V okviru petega Webinarja, s katerim nadaljujemo serijo webinarjev za zagovorništvo, se bomo posvetili praktičnim vidikom spremljanja urejanja prostora na državni ravni. Za aktivno sodelovanje v procesih prostorskega načrtovanja je to potrebno spremljati, znati pa je treba tudi »prebrati« spremljajoče dokumente v nastajanju. Novi Zakon o urejanju prostora pravi, da nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu aktivno delujejo v javnem interesu na področju urejanja prostora z dajanjem predlogov in pripomb v postopkih priprave prostorskih aktov.

Zato se bomo na tem webinarju seznanili s Prostorskim informacijskim sistemom (in eProstorom), ki je spletno mesto namenjeno elektronskemu poslovanju na področju urejanja prostora po Zakonu o urejanju prostora. Sistem je sicer že v uporabi, ni pa še dokončan, vendar lahko na njem že spremljamo državno prostorsko načrtovanje.

Kdaj? 16. februar 2022 od 14.30 do 16. ure na spletu (Zoom).

PRIJAVA

Na webinarju nam bosta predstavnika Ministrstva za okolje in prostor predstavila praktično uporabo sistema. Jurij Mlinar, vodja sektorja za prostorski informacijski sistem nam bo predstavil sam informacijski sistem – kaj nam ponuja, kako ga uporabljamo in kaj še lahko pričakujemo, Barbara Radovan, višja sekretarka,  pa nam bo praktično predstavila, kako spremljamo postopek državnega prostorskega načrtovanja v PIS in kako beremo njegove tehnične in grafične podatke.

Webinar je namenjen članicam Mreže za prostor in drugim nevladnim organizacijam, ki se srečujejo s problematiko urejanja prostora in varstva okolja.  Podnebni program financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close