Webinar za zagovorništvo – Sodelovanje javnosti pri okoljskih in prostorskih odločitvah

Za zagovorniško delo je, poleg poznavanja ureditve in problematike področja, o čemer je govoril prvi webinar, ključno poznavanje možnosti – kanalov in priložnosti za posredovanje svojih stališč in vplivanje na oblikovanje boljših rešitev.

Na drugem Webinarju za zagovorništvo se bomo tako seznanili s pravnimi podlagami, ki določajo obveznost sodelovanja javnosti in zakaj je to na področju varstva okolja in urejanja prostora še posebej pomembno. Ogledali si bomo, kje in kako spremljamo predpise in strateške dokumente (tudi na ravni EU) v praksi. Posvetili se bomo tudi nomotehničnim* napotkom za oblikovanje amandmajskih predlogov v odzivih na predpise. Zanimalo nas bo, kako morajo odločevalci pripombe in predloge upoštevati in kakšni so končni učinki javnih razprav. Na konkretnih primerih krovnih zakonov in podnebnih strateških dokumentov si bomo pogledali, kakšen bi proces sodelovanja javnosti moral biti in kakšen je v praksi. In nazadnje, kakšno je pravno varstvo pravice do sodelovanja pri odločanju.

 

Kdaj? 23.6.2021 od 14.30 do 16. ure na spletu (Zoom).

Webinar bo izvedla mag. Senka Šifkovič Vrbica,  univ. dipl. pravnica

 

PRIJAVA

* Nomotehnika je veda o pravnih tehnikah priprave predpisov. Upoštevanje pravil nomotehnike v vsakdanji praksi je izjemnega pomena, saj zagotavlja visoko raven kakovosti in jasnosti predpisov. Več >>>

Webinar je namenjen članicam Mreže za prostor in drugim nevladnim organizacijam, ki se srečujejo s problematiko urejanja prostora in varstva okolja.  Podnebni program financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close