Webinar za zagovorništvo – Varovanje zelenih površin in dreves v občinskih prostorskih načrtih

Za zdravo prihodnost potrebujemo urejene zelene površine in zdrava drevesa (več). Za varstvo teh je pomembno, da se čim več tako nevladnih organizacij, civilnih iniciativ kot posameznikov vključuje v občinsko načrtovanje in odločanje o zelenih površinah in drevesih.

V okviru šestega Webinarja, s katerim zokrožamo serijo webinarjev za zagovorništvo Mreže za prostor,  se bomo posvetili konkretnemu zagovorništvu na ravni občinskega urejanja prostora – kako organizacije, civilne iniciative in posamezniki varujemo in krepimo zelene površine in drevesa skozi občinsko prostorsko načrtovanje in druge oblike lokalne samouprave. To lahko počnemo predvsem na lokalni ravni v konkretnih okoljih.

Na Webinarju se bomo posvetili lokalnemu odločanju o urejanju prostora in zelenih površin in kako so te urejene v okviru občinskega prostorskega načrta. Zanimal nas bo tako tekstualni in kartografski del načrtov. Izvedeli bomo, kdaj je treba biti pozoren na javne razprave, saj se veliko načrtovanja zgodi v skrajšanjih postopkih načrtovanja in v okviru lokacijskih pobud, ki jih pogosto spregledamo. Nadalje boste izvedeli, kako spremljamo objave ter kako in na kakšnih argumentih pripravimo pripombe glede varstva zelenih površin in dreves, kakšno mentorska pomoč lahko dobite in kakšne so možnosti pravnega varstva. Na koncu pa bomo pregledali še druge možnosti za učinkovito uveljavljanje varstva skozi lokalno samoupravo. 

Kdaj? 5. maj 2022 od 14.30 do 16. ure na spletu (Zoom).

PRIJAVA

Vsebine bodo predstavile mag. Senka Šifkovič, praktično branje tekstualnega in kartografskega dela OPN bo prikazala dr. Petra Vertelj Nared (LUZ, d.d.), primer nedavne dobre prakse komunikacije z občino po oddanih pripombah pa bo predstavila Urška Jurman (KUD Obrat, Onkraj gradbišča).

Webinar je namenjen članicam Mreže za prostor in drugim nevladnim organizacijam, ki se srečujejo s problematiko urejanja prostora in varstva okolja.  Podnebni program financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close