Podnebna izobraževanja

 

Da bomo lahko po najboljših močeh konstruktivno prispevali k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, moramo vsi podnebne spremembe in spremljajoče politike tudi razumeti. Temu razumevanju so namenjena podnebna izobraževanja. Gre tako za predstavitev znanstvenih ugotovitev kot obstoječih politik, ki skušajo zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Pomembno je poznati stanje v Sloveniji in projekcije do konca stoletja, zato da se bomo kot skupnost zmožni čim prej prilagoditi.

 

 Osnove podnebnih sprememb

prefesor dr. Lučka Kajfež Bogataj

Poročilo in posnetek: http://mrezaprostor.si/aktualno/clanki/osnove-podnebnih-sprememb-s-profesor-dr-lucko-kajfez-bogataj/

 

 

Stanje in prognoze za Slovenijo

mag. Mojca Dolinar, vodja sektorja za analizo podnebja na ARSO in mag. Andreja Urbančič, iz Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan

Poročilo in posnetek: http://mrezaprostor.si/aktualno/clanki/ne-dovolimo-da-nas-negotovost-kompleksnost-in-dolgorocnost-podnebnih-sprememb-odvracajo-od-ukrepanja-vemo-dovolj/

 

Podnebne politike in cilji

dr. Maša Kovič-Dine, Katedra za mednarodno pravo, Pravna fakulteta v Ljubljani, Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj in mag. Senka Šifkovič Vrbica iz IPoP – Inštitut za politike prostora

Poročilo in posnetek:  https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/kaksne-so-politike-ki-resujejo-podnebno-krizo/

 

Prilagajanje na podnebne spremembe

Barbara Simonič, Ministrstvo za okolje in prostor (Sektor za okolje in podnebne spremembe, Oddelek za podnebne spremembe) in Barbara Medved-Cvikl, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Sektor za trajnostno kmetijstvo, Oddelek za sonaravno)

Poročilo in posnetek: http://mrezaprostor.si/aktualno/clanki/prilagajanje-na-podnebne-spremembe-je-povsem-v-nasih-rokah/

 

Temelji podnebnih sprememb in uokvirjanju načrtovalskih izzivov

dr. Lučka Kajfež Bogataj (UL Biotehniška fakulteta), dr. Maša Kovič Dine (UL Pravna fakulteta), mag. Mojca Dolinar (Agencija Republike Slovenije za Okolje), mag. Andreja Urbančič (Inštitut Jože Štefan), dr. Maja Simoneti (IPoP – Inštitut za politike prostora), dr. Aleš Mlakar (Aleš Mlakar Prostorsko načrtovanje s.p.)

Poročilo: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/velik-interes-nacrtovalcev-za-podnebnim-spremembam-prilagojene-prostorske-resitve/

 

Prepletenost podnebne in biodiverzitetne krize in njunega reševanja

mag. Senka Šifkovič, IPoP – Inštitut za politike prostora, dr. Urška Koce, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Rudi Kraševec, društvo Dinaricum

Poročilo: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/kriza-je-ena-ukrepati-moramo-povezano/

 

Moč narave za odporna naselja in skupnosti

dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora, mag. Senka Šifkovič, Urška Didovič, vse IPoP – Inštitut za politike prostora

Poročilo: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/sporocilo-za-javnost-moc-narave-za-odporna-naselja-in-skupnosti/

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close