Seminarji o trajnostnem urejanju prostora

 

Znanje o podnebnih spremembah in njihovih pričakovanih učinkih je treba »prevesti« v ukrepe urejanja prostora. To je tudi imperativ trajnostnega urejanja prostora. Seminarji so namenjeni predstavitvi povezave med trajnostnim razvojem in urejanjem prostora ter kako v to vključiti upoštevanje podnebnih sprememb in naslavljati izzive, ki jih te predstavljajo. Sledili bomo vplivu koncepta trajnostnega razvoja in novostim, ki jih prinaša v urejanje prostora, in se spraševali, kako nas te novosti naslavljajo, koga se tičejo ter kako se že udejanjajo v praksi. Zanimali nas bodo primeri dobrih praks in izzivi, ki nas čakajo ter odziv publike. Dotaknili se bomo novih konceptov, principov in rešitev na področju varstva okolja, stanovanja, mobilnosti, javnega prostora, zdravja, zelenih površin, vode in hrane.

 

Trajnostni razvoj, urejanje prostora in podnebne spremembe

dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora

Poročilo in posnetek: http://mrezaprostor.si/aktualno/clanki/trajnostni-razvoj-urejanje-prostora-in-podnebne-spremembe/

 

 

Varstvo okolja, varovalno načrtovanje in prostorsko načrtovanje

dr. Petra Vertelj Nared, LUZ, d.d.

Poročilo in posnetek: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/kako-je-varstvo-okolja-povezano-s-prostorskim-nacrtovanjem/

 

 

Trajnostno upravljanje z vodo v urbanem prostoru

asist. Matej Radinja, mag. inž. ok. gradb, FGG UL

Poročilo in posnetek: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/trajnostno-upravljanje-z-vodo-v-urbanem-prostoru/

 

 

Trajnostna mobilnost

Marko Peterlin, IPoP – Inštitut za politike prostora

Poročilo in posnetek: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/kako-trajnostna-mobilnost-prispeva-k-trajnostnemu-urejanju-prostora/

 

 

Javni prostor

dr. Petra Vertelj Nared, LUZ, d.d., dr. Maja Simoneti, mag. Senka Šifkovič Vrbica in dr. Aidan Cerar, IPoP – Inštitut za politike prostora

Poročilo in posnetek: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/kako-trajnostna-mobilnost-prispeva-k-trajnostnemu-urejanju-prostora/

 

Stanovanja

Marko Peterlin, mag. Maja Simoneti, IPoP, Anja Planišček, FA UL, Maša Hawlina, IŠSP in Zadrugator

Poročilo in posnetek: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/kako-trajnostna-mobilnost-prispeva-k-trajnostnemu-urejanju-prostora/

 

Zelene površine

dr. Maja Simoneti, mag. Senka Šifkovič, IPoP

Poročilo in posnetek: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/kako-trajnostna-mobilnost-prispeva-k-trajnostnemu-urejanju-prostora/

 

Naša hrana

mag. Jelka Hudoklin, Acer Novo mesto, dr. Renata Karba, Umanotera in dr.Tomaž Kralj

Poročilo in posnetek: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/kako-trajnostna-mobilnost-prispeva-k-trajnostnemu-urejanju-prostora/

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close