Webinarji za zagovorništvo

 

Zagovorništvo je abstrakten pojem, a ga dejansko opravljamo vsak dan. Ko si prizadevamo za rešitev nekega problema ali uveljavitev zamisli, ki prinaša širšo družbeno korist, je pogosto treba predloge predstaviti tudi odločevalcem − da spremenijo predpise ali prakse njihovega izvajanja. Nevladne organizacije se pogosto ne čutijo dovolj kompetentne za pripravo takih predlogov, zato so webinarji namenjeni seznanitvi in obnovitvi znanja o ureditvi področja urejanja prostora, varstva okolja in narave, pa tudi o možnosti sodelovanja pri sprejemanju odločitev in o pripravi dobrih predlogov za odločevalce.

 

Temelji pravne ureditve varstva okolja in urejanja prostora

mag. Senka Šifkovič Vrbica

Poročilo in posnetek: http://mrezaprostor.si/aktualno/clanki/kaj-smo-izvedeli-na-prvem-webinarju-za-zagovornistvo-o-temeljih-pravne-ureditve-varstva-okolja-in-prostora/

 

Sodelovanje javnosti pri okoljskih in prostorskih odločitvah

mag. Senka Šifkovič Vrbica

Poročilo in posnetek: https://www.mrezaprostor.si/aktualno/clanki/prebivalci-imajo-stevilne-moznosti-sodelovanja-pri-sprejemanju-odlocitev-ki-zadevajo-njihovo-zivljenjsko-okolje/

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close