Kaj lahko nevladne organizacije delajo poleg ali namesto države?

V okviru Mreže za prostor je bila pripravljena strokovna študija z naslovom Analiza potenciala NVO za prenos javnih funkcij. Dokument razčlenjuje strateško in normativno podlago za prenos posameznih nalog države na večje nevladne organizacije, ki delujejo v RS na področju varstva okolja in urejanja prostora.

Analiza je prikazala splošno oceno izvedljivosti nekaterih funkcij javne uprave, ki so se izkazale kot potencialne funkcije za prenos na NVO. Gre za 6 širših področij upravnih nalog: ozaveščanje/izobraževanje javnosti, NVO, javnih uslužbencev in predstavnikov gospodarstva o varstvu okolja in urejanju prostora; raziskave in strokovne naloge; koordinacija dialoga z NVO na področju varstva okolja in urejanja prostora; monitoring in nadzor posameznih področij; sodelovanje pri upravljanju zavarovanih območij ter izvajanje tehnične pomoči pri izvedbi programov evropske kohezijske politike. Kot najbolj realna možnost se je na podlagi opravljene raziskave izkazala funkcija ozaveščanja in izobraževanja, saj ima pozitivno oceno izvedljivosti prenosa glede na test prenosljivosti. To pomeni, da že ima ustrezen normativni okvir, prepoznane potrebe po njenem prenosu, da obstajajo možni finančni viri in operativni načini prenosa, ter nenazadnje, da obstajata vsaj dve mreži NVO, katerih članice bi lahko izvajale to nalogo v praksi.

Med drugim dokument vzpostavlja postopek ocenjevanja izvedljivosti prenosa, kar vključuje analizo potreb po prenosu, raziskave normativnega, operativnega in finančnega okvira ter analizo potencialnega izvajalca prenešene funkcije. Konkretneje je razdelana ocena izvedljivosti  funkcije izobraževanja in usposabljanja, ki se je tekom priprave študije izkazala kot tista z največ vzpostavljenimi mehanizmi za njeno takojšnjo uveljavitev.

Mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor bosta vse navedene javne funkcije v prihodnje natančno analizirali ter si prizadevali za uveljavitev njihovega prenosa na NVO oz. za čim boljše sodelovanje med NVO in resornimi ministrstvi ter javno upravo nasploh.

Analiza

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close