Kako spodbuditi začasno rabo nepremičnin v javni lasti?

Začasna raba je lahko pomemben dejavnik pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov, pa naj gre za stavbe, dele stavb ali odprte površine. Raba namreč pomeni dvig uporabne, ekonomske in družbene ali kulturne vrednosti prostora ter vpliva na regeneracijo širšega območja. Ker imajo tudi javni lastniki, predvsem občine in država, v lasti precej nepremičnin, ki so dalj časa prazne, bi jih lahko uporabili kot pomembno orodje za izboljšanje pogojev za delovanje NVO in mladih na eni strani ter za regeneracijo mestnih četrti z majhnimi koraki na drugi.

Mreža za prostor si že več let prizadeva za oživitev opuščenih prostorov s pomočjo začasne rabe prostora. Nevladne organizacije imajo interes uporabljati take prostore, imajo pa tudi ideje, ki naslavljajo trenutne družbene potrebe in potrebe urbanih prostorov, kar ima tudi širše pozitivne učinke.

Da bi v praksi spodbudili oživljanje nerabljenih prostorov v javni lasti s pomočjo začasne rabe smo pripravili analizo normativnega okvira in morebitnih ovir, ki začasno rabo otežujejo. V raziskavo smo vključili tudi izbranih pet slovenskih občin: Mestno občino Ljubljana, Mestno občino Maribor, Občino Izola, Občino Zagorje ob Savi in Mestno občino Novo mesto. Na koncu analize smo oblikovali priporočila in predloge tako za izboljšanje prakse, kot za potrebne spremembe predpisov.

Analiza podaja nekatera priporočila občinam, med drugim sprejetje ustreznih razvojnih programov, vodenje dobre evidence svojih nepremičnin, spremljanje stanja praznih ali degradiranih nepremičnin, dosledno upoštevanje načela gospodarnosti, proaktivno spodbujanje začasne rabe, itd. Prav tako so podana priporočila samim NVO, pri čemer bi lahko pomembno vlogo igrala regionalna stičišča in NVO s statusom delovanja v javnem interesu.

Med predlogi za normativne spremembe je izpostavljen problem uveljavitve začasne rabe kot gospodarne rabe, problem namenske rabe nepremičnin in izdanih uporabnih dovoljenj, ter problem zapuščenih zemljišč in gradbišč. Na teh področjih analiza predlaga nekaj možnih zakonodajnih rešitev, ki bi odpravile negotovosti in nudile ustrezno pravno podlago za začasno rabo nepremičnin.

Celoten dokument “Začasna raba nepremičnin v javni lasti” si lahko preberete tukaj.

Več o prednostih začasne rabe prostora za lastnike, uporabnike in mesta lahko preberete na spletni strani http://zacasnaraba.net/, o slovenskih primerih začasne rabe pa na spletni strani http://prostorisodelovanja.si/.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close