Prirejanje iger na srečo kot vir financiranja nevladnih organizacij

Humanitarne, invalidske in športne nevladne organizacije imajo možnost financiranja s sredstvi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO), ki sta bili vzpostavljeni z Zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.  Druge NVO pa  imajo možnost prirejati igre na srečo v skladu z Zakonom o igrah na srečo in Uredbo o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.

Strategija razvoja iger na srečo v Sloveniji želi z ustrezno zakonodajo omogočiti uvedbo dobrodelnih iger na srečo, med cilji za nevladne organizacije, ki niso financirane v okviru FIHO ali FŠO) pa so (točka 3.8):

  • zagotoviti pogoje za prirejanje dobrodelnih iger na srečo;
  • prirediteljem dobrodelnih iger na srečo omogočiti zadostno prožnost pri nastopanju na trgu in prilagajanju razmeram;
  • zagotoviti neodvisno in pregledno financiranje nevladnih organizacij, ki izvajajo javno koristne dejavnosti.

Za realizacijo tega dela strategije je CNVOS je tedaj pripravil usmeritve za dobrodelne igre na srečo, pri katerih bi se večina zbranih sredstev namenila za delovanje NVO, ki izvajajo javno koristne in dobrodelne dejavnosti. Usmeritve je povzel po analizah in priporočilih evropske zveze dobrodelnih loterij ACLEU – The Asociation of Charity Lotteries in the European Union. Vendar pa pristojno Ministrstvo za finance k realizaciji tega dela strategije doslej ni pristopilo.

Igre na srečo so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka. Razen če ni z zakonom določeno drugače, je prirejanje iger na srečo izključna pravica Republike Slovenije, prirejajo pa se lahko le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa. Zakon loči posebne in klasične igre na srečo. Posebne so tiste, ki jih igralci igrajo proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih. Posebne igre na srečo kot svojo dejavnost prireja le delniška družba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, in sicer na podlagi koncesije.

Klasične igre na srečo po tem zakonu pa so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre. Udeleženci pri klasičnih igrah na srečo so fizične osebe, ki so imetniki loterijskih srečk, tombolskih tablic, srečk pri srečelovu, stavnih listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v igri. Občasne klasične igre na srečo lahko prirejajo samo društva in humanitarne organizacije, ki jih določi vlada z Uredbo o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo in sicer zaradi pridobivanja sredstev za financiranje dejavnosti, določenih s splošnimi akti prireditelja. Številčno loterijo, tombolo ali srečelov sme prirediti enkrat letno z enim žrebanjem, srečke pa sme prodajati največ 60 dni. Za prireditev take igre na srečo potrebujejo dovoljenje Ministrstva za finance. Dovoljenje pa ni potrebno za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru zabavnega programa prireditelja, če skupna vrednost srečk ne presega 5000 EUR (Pravilnik o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja)  in če vrednost posameznih dobitkov ne presega 300 EUR (2. člen Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo).

Prireditelj mora za organizacijo klasičnih iger na srečo sprejeti pravila, ki morajo vsebovati obvezne vsebine, kot jih določa 21. člen Zakona o igrah na srečo. Vzorec takih pravil je dostopen preko spletne strani Stičišča NVO osrednje Slovenije.

Od prihodkov, doseženih s prodajo srečk, zmanjšanih za izplačane dobitke, prireditelj vplača 5 % za financiranje dejavnosti športnih (FŠO), če je prireditelj s področja športa ali invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), če je prireditelj z drugega področja.

Vse podrobnosti o prirejanju iger na srečo najdete na spletni strani Stičišču nevladnih organizacij Podravja.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close