Ureditev oglaševanja v javnem prostoru je nepregledna, nadzor pa neučinkovit

V zadnjem času je obseg oglaševanja v javnem prostoru očitno presegel meje družbeno sprejemljivega. Množi se število prostorskih konfliktov, ki jim botruje prav oglaševanje, od namernih degradacij prostora zaradi postavitve panojev ob t.i. gradbiščne ograje, prek prekomernega svetlobnega onesnaženja pri novih vrstah svetlobnih panojev do postavitve svetlobnih vitrin v območjih kulturne dediščine. Množi pa se tudi število medijskih in strokovnih odzivov na posledice prekomernega obsega oglaševanja v javnem prostoru. V okviru Mreže za prostor smo zato zastavili niz aktivnosti, ki naslavljajo problematiko oglaševanja v javnem prostoru.

Nepreglednost predpisov

Med težavami je gotovo normativni okvir, saj očitno dopušča naraščanje tovrstnih konfliktov in jih ne razrešuje. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je jeseni 2016 pripravil analizo predpisov, ki urejajo oglaševanje v javnem prostoru (Vrbica, Perić, 2016[1]). Pregledanih je bilo deset relevantnih zakonov in njihovih podzakonskih aktov, še precej več občinskih odlokov, ki urejajo oglaševanje v javnem prostoru, pa tudi vrsta drugih dokumentov, vključno z medijskimi članki na to temo.

Med ključnimi problemi je bila izpostavljena nepreglednost normativne ureditve glede tovrstnega oglaševanja. Medtem, ko je npr. dovoljena vsebina oglaševanja v smislu varstva potrošnikov celovito urejena v Zakonu o varstvu potrošnikov, oglaševanje v medijih pa v Zakonu o medijih, pa oglaševanje v javnem prostoru ni nikjer celovito urejeno.

Neučinkovit nadzor

Še večja težava pa je neučinkovit inšpekcijski nadzor nad področjem. Pri tem analiza posebej izpostavlja nejasne razmejitve pristojnosti glede nadzora, kjer so problemi tako pri delitvi med državno in občinsko pristojnostjo kot pri delitvi pristojnosti med vsebinskimi področji nadzora.

Predlogi

Med predlogi, ki jih analiza podaja za razrešitev problematike, naj izpostavimo naslednje:

  • Država si mora zadati ustrezen cilj glede zamejitve oglaševanja v javnem prostoru v novi Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
  • Neučinkovit nadzor naj prednostno obravnava Inšpekcijski svet, z namenom, da inšpekcije dosežejo učinkovit in enoten nastop pri izvajanju nadzora nad oglaševanjem v javnem prostoru
  • Nove zakonske rešitve v novem Zakonu o urejanju prostora, Gradbenem zakonu, Zakonu o kmetijskih zemljiščih ali v samostojnem novem zakonu

Celotno analizo si lahko preberete tukaj.


[1] Mag. Senka Š. Vrbica in Aleksandra Perić, Plakatiranje v urbanem prostoru: Analiza normativnega okvira za oglaševanje v javnem prostoru, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, oktober 2016

Prva različica prispevka je bila pripravljena za knjižico Mestni plakat in oglaševanje v odprtem javnem prostoru, ki jo je v juniju 2017 izdala Zbornica za arhitekturo in prostor.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close