Obeti sprememb v urejanju prostora

Posvet »Obeti sprememb v urejanju prostora« je rezultat dela skupine »Odgovorno do prostora!«, ki predstavlja način organiziranega prizadevanja civilne družbe za spremembe v urejanju prostora v Republiki Sloveniji. Skupina si je že vse od pomladi leta 2010 organizirano prizadeva za to, da bi urejanje prostora v Sloveniji ponovno pridobilo pomen dejavnosti, ki zagotavlja splošno dolgoročno kakovost bivanja in razvoja ter pri tem poudarja, da je urejanje prostora upravičeno predmet najširšega javnega interesa.

Preberi
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close