Osnove vrednotenja politik za občasne uporabnike

Šole v konceptu trajnostnega razvoja prevzemajo velik delež odgovornosti, saj s svojim delom in zgledom, stavbami in praksami, zrcalijo vrednote družbe in prispevajo k razvoju skupnosti. V izobraževanju za trajnostni razvoj ima zato svojo vlogo tako uvajanje novosti pri šolskem delu kot prizadevanje za dvig kakovosti šolskih zgradb in dvorišč. S tem priročnikom želimo šolskim kolektivom ponuditi pomoč za razvoj projektov, ki bi lahko prispevali k razvoju znanja in veščin pri mladih v različnih starostnih obdobjih in tako zbudili zanimanje za pomen trajnostnega prostorskega razvoja. Priročnik je v ta namen razdeljen na posamezna poglavja, ki se lahko uporabljajo samostojno ali povezano. Bralec bo namreč kmalu ugotovil, da se predstavljene vsebine medsebojno prepletajo v tesno povezano celoto. Številni predlogi nalog in izvajanja pouka pa naj pomagajo k izvajanju med predmetnega povezovanja različnih vsebin in izkoriščanja prostora, ki nas obdaja, kot neizčrpnega vira učne snovi.

Preberi
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close