Priročnik za posredovanje med lastniki in uporabniki

Začasna raba prostora je lahko pomemben dejavnik pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov – pa naj gre za odprte površine, stavbe ali njihove dele. Medtem ko so nerabljeni prostori znak zastoja in mrtvila, pogosto pa vodijo celo v propadanje in posledično degradiranje širšega okoliša, začasna raba pomembno vpliva na dvig uporabne, ekonomske, družbene in kulturne vrednosti samega prostora in okolice. Obenem izboljšuje prostorske pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti, s čimer pomembno vpliva tako na vznik in uresničitev posameznih pobud kot tudi na dvig kakovosti in pestrosti življenja v mestnih četrtih.

S predlogom možnega izvajanja aktivnosti spodbujanja začasne rabe prostora želimo pomagati na eni strani potencialnim uporabnikom (ustvarjalnim in družbeno dejavnim skupinam in posameznikom, podjetnikom ipd.), na drugi pa javnim in zasebnim lastnikom nepremičnin, da se lažje odločajo za začasno rabo prostora. Z analizo predstavljenih primerov želimo prikazati možne načine financiranja in funkcioniranja različnih modelov urejanja razmerij med lastnikom in uporabnikom.

Preberi
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close