Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge

Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge je del serije priročnikov, katerih namen je podpreti lokalne skupnosti pri prevzemanju aktivne vloge v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. Nanaša se na konkretno področje skupnostne oskrbe s stanovanji in trajnostnega urejanja prostora ter skupaj s procesnim Priročnikom za izvajanje skupnostnih projektov tvori celoto, zato ju je priporočljivo brati skupaj. Ta priročnik sledi korakom, opisanim v procesnem priročniku, obenem pa vključuje opise aktivnosti in pravnega okvira, ki so specifični za vzpostavljanje in upravljanje stanovanjske zadruge.

Osnovni namen priročnika je predstaviti korake načrtovanja in vzpostavitve stanovanjske zadruge, pri čemer je izbran model najemne stanovanjske zadruge. Priročnik je namenjen tudi razvojnim načrtovalcem, pripravljavcem politik in drugim zainteresiranim javnostim, saj kaže konkretne poti do uresničitve zamisli o vzpostavitvi stanovanjske zadruge. 

Preberi
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close