Urejanje prostora: vaje za sodelovanje v trajnostnem prostorskem razvoju

Namen tega gradiva je spodbuditi šolske kolektive, da sprejmejo izzive izobraževanja za trajnostni razvoj in pri načrtovanju in izvajanju šolskega in izven šolskega programa razmislijo o možnostih, ki jih za pridobivanje novega znanja in veščin ponujajo naloge in projekti s področja urejanja prostora. Zavedamo se drznosti svojih pričakovanj, saj so učni programi pregovorno prepolni, šolsko polje pa tradicionalno neprimerno za pretirano inovativnost. Kljub temu, smo zaradi posameznih dobrih izkušenj in spodbudne tuje prakse prepričani, da se bo tudi v slovenskih šolah našlo mnogo priložnosti za učenje skozi projekte s področja urejanja prostora.

S tem priročnikom želimo šolskim kolektivom ponuditi pomoč za razvoj projektov, ki bi lahko prispevali k razvoju znanja in veščin pri mladih v različnih starostnih obdobjih in tako zbudili zanimanje za pomen trajnostnega prostorskega razvoja. Priročnik je v ta namen razdeljen na posamezna poglavja, ki se lahko uporabljajo samostojno ali povezano. Bralec bo namreč kmalu ugotovil, da se predstavljene vsebine medsebojno prepletajo v tesno povezano celoto. Številni predlogi nalog in izvajanja pouka pa naj pomagajo k izvajanju med predmetnega povezovanja različnih vsebin in izkoriščanja prostora, ki nas obdaja, kot neizčrpnega vira učne snovi.

Preberi
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close