Začasna raba prostora

Začasna raba prostora je lahko pomemben dejavnik pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov – pa naj gre za odprte površine, stavbe ali njih dele. Medtem ko so nerabljeni prostori znak zastoja in mrtvila, pogosto pa vodijo celo k propadanju in posledično degradiranju širšega okoliša, začasna raba pomembno vpliva na dvig uporabne, ekonomske, družbene in kulturne vrednosti samega prostora in njegove okolice. Obenem izboljšuje prostorske pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti, s čimer pomembno vpliva tako na vznik in uresničitev posameznih pobud kot tudi na dvig kakovosti in pestrosti življenja v mestnih četrtih.

Z zloženko želimo spodbuditi – na eni strani potencialne uporabnike (ustvarjalne in družbeno dejavne skupine in posameznike, podjetnike itd.),
na drugi pa javne in zasebne lastnike nepremičnin – k pogostejšemu prakticiranju začasne rabe prostora. Predstavljeni primeri izkazujejo pozitivne učinke začasne rabe prostora tako za uporabnike kot za lastnike ter za širši prostor, predstavljajo pa tudi različne modele urejanja razmerij med lastnikom in uporabnikom.

Preberi
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close