Okoljske nevladne organizacije se borijo za obstanek