Prostorski vidiki prehoda na obnovljive vire energije – sporočila okrogle mize