V Mreži za prostor verjamemo, da se tudi z malimi koraki lahko dosega velike spremembe, zato v okviru Podnebnega programa podpiramo Podnebne akcije naših članic. Gre za projekte, ki nudijo praktične rešitve s konkretnimi učinki v prostoru, imajo velik ozaveščevalni potencial, se lahko širijo ali prenašajo tudi v druga okolja in podpirajo povezovanje lokalne skupnosti. Gre za bolj svobodne, tudi pilotne projekte, ki omogočajo, da se izvijemo iz obstoječih načinov razmišljanja o rešitvah. Projekti se izvedejo v istem letu, ne zahtevajo veliko birokracije, koordinator mreže pa nudi projektom mentorsko in drugo pomoč. V odsotnosti sistemskih razpisov, ki bi dajali možnost tudi manjšim organizacijam, dokazujemo, da so tovrstni razpisi izredno koristni in angažirajo ustvarjalnost članic mreže.

Kako poteka postopek izbire Podnebnih akcij?

Izbor projektov poteka v postopku, ki bi ga smiselno lahko poimenovali kot participatorni proračun v okviru Mreže za prostor. Koordinator objavi razpis, na katerega lahko svoje projektne ideje prijavijo članice mreže, ki nimajo statusa delovanja v javnem interesu ali imajo manj kot tri zaposlene ali delujejo zgolj na lokalni ravni. Strokovna komisija najprej preveri izpolnjevanje formalnih pogojev projektov in skladnost s strateškimi cilji mreže in cilji Podnebnega programa, potem pa o izboru treh projektov odločajo članice na Idejnem zajtrku mreže.

Kaj je Idejni zajtrk?

Gre za tip dogodka, ki smo ga razvili v okviru Mreže za prostor in ga prvič izvedli v letu 2017. Članice, ki so prijavile projekte na skupnem zajtrku predstavijo svoje projektne ideje, nato pa sledi glasovanje vseh navzočih članic o izbiri najboljših projektov. Zmagovalni trije prejmejo sredstva. V okviru Podnebnega programa je letno na voljo skoraj 15.000 EUR.

Do sedaj izvedene Podnebne akcije so pokazale, kako lahko z majhnimi sredstvi, veliko dobre volje in idej ter s sodelovanjem z drugimi nevladnimi organizacijami in ustanovami projekti članic Mreže za prostor dosežejo veliko vidnost in dobre rezultate. Za Mrežo za prostor in njenimi članicami sta že dve sezoni uspešno izvedenih Podnebnih akcij, s katerimi so izbrane članice z malimi koraki prispevale k velikim spremembam. 

 

V okviru razpisa za sofinanciranje projektov članic Mreže za prostor ponovno zbiramo ideje, katerih izvedbo bo podrl Podnebni program Mreže za prostor. 

Imate idejo, ki bi pomagala pri blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje, in bi jo radi preizkusili v vašem kraju?

 

Iščemo projekte na presečnem polju urejanja prostora in podnebnih sprememb. Zaželeni so projekti, ki prek majhnih lokalnih aktivnosti, rešitev oziroma intervencij v prostoru prikazujejo možnosti za ukrepe na širši oziroma sistemski ravni. Pretekle podnebne akcije so pokazale sinergijske učinke predvsem zaradi sodelovanja več NVO ali drugih organizacij in iniciativ (npr. Mladi za podnebno pravičnost) v projektu, zato tudi letos naše članice spodbujamo k razmisleku o vključitvi drugih organizacij in/ali iniciativ v oblikovanje in izvedbo vaših projektnih idej.

Za projekte članic Mreže za prostor je v letu 2023 na voljo 15.000 EUR. 

Pričakujemo predvsem projekte, ki:
– so praktične rešitve s konkretnimi učinki v prostoru;
– imajo velik ozaveščevalni potencial;
– imajo potencial razširjanja in prenosa v druga okolja;
– podpirajo povezovanje lokalne skupnosti.

 

Kako se prijaviti? Do vključno 17. marca 2023 (do 23:59) na e-naslov mreza@ipop.si pošljite kratko prijavnico z opisom projekta. Če bo s prijavo vse v redu, boste povabljeni na Idejni zajtrk, ki bo 24. marca 2023 (v živo), in kjer boste svojo idejo predstavili drugim in odgovarjali na vprašanja. Podrobnosti najdete v pripeti razpisni dokumentaciji in prilogah.

 

Želite le slišati ideje drugih? Ni problema. Pridite na Idejni zajtrk, druženje in glasovanje za projekte, ki lahko pomagajo pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, in ozaveščajo o njih ter o vlogi nevladnih organizacij v urejanju prostora. PRIJAVA

 

Zakaj Idejni zajtrk: Podnebni program Mreže za prostor omogoča tudi podporo projektom manjših članic mreže, ki ne izpolnjujejo pogojev za status nevladne organizacije za delovanje v javnem interesu, oziroma delujejo na lokalni ravni. To je zadnja ponovitev razpisa tekom izvajanja Podnebnega programa. Podnebni program Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

 

Vprašanja? Za vsa vprašanja smo na voljo na naslovu mreza@ipop.si

Razpisna dokumentacija

Prijavnica 

Specifikacija stroškov

Strateške usmeritve Podnebnega programa mreže do leta 2025

Strateški cilji mreže do leta 2025

Do sedaj izvedene Podnebne akcije so pokazale, kako lahko z majhnimi sredstvi, veliko dobre volje in idej ter s sodelovanjem z drugimi nevladnimi organizacijami in ustanovami projekti članic Mreže za prostor dosežejo veliko vidnost in dobre rezultate. Za Mrežo za prostor in njenimi članicami sta že dve sezoni uspešno izvedenih Podnebnih akcij, s katerimi so izbrane članice z malimi koraki prispevale k velikim spremembam. V okviru razpisa za sofinanciranje projektov članic Mreže za prostor letos že drugič zbiramo ideje, katerih izvedbo bo podrl Podnebni program Mreže za prostor.

Imate idejo, ki bi pomagala pri blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje, in bi jo radi preizkusili v vašem kraju?

Iščemo projekte na presečnem polju urejanja prostora in podnebnih sprememb. Zaželjeni so projekti, ki prek majhnih lokalnih aktivnosti, rešitev oziroma intervencij v prostoru prikazujejo možnosti za ukrepe na širši oziroma sistemski ravni. Pretekle podnebne akcije so pokazale sinergijske učinke predvsem zaradi sodelovanja več NVO ali drugih organizacij in iniciativ (npr. Mladi za podnebno pravičnost) v projektu, zato tudi letos naše članice spodbujamo k razmisleku o vključitvi drugih organizacij in/ali iniciativ v oblikovanje in izvedbo vaših projektnih idej.

Za projekte članic Mreže za prostor je v drugem razpisu v letu 2022 na voljo skupno 9.350 EUR.

Pričakujemo predvsem projekte, ki:
– so praktične rešitve s konkretnimi učinki v prostoru;
– imajo velik ozaveščevalni potencial;
– imajo potencial razširjanja in prenosa v druga okolja;
– podpirajo povezovanje lokalne skupnosti.

Kako se prijaviti? Do vključno 13. aprila 2022 (do 23:59) na e-naslov mreza@ipop.si pošljite kratko prijavnico z opisom projekta. Če bo s prijavo vse v redu boste povabljeni na Idejni zajtrk, ki bo 20. aprila 2022 (v živo v Ljubljani), in kjer boste svojo idejo predstavili drugim in odgovarjali na vprašanja. Podrobnosti najdete v pripeti razpisni dokumentaciji in prilogah in na spletni strani Mreže za prostor, pod zavihkom Podnebne akcije.

 

Želite le slišati ideje drugih? Ni problema. Pridite na zajtrk, druženje in glasovanje za projekte, ki lahko pomagajo pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, in ozaveščajo o njih ter o vlogi nevladnih organizacij v urejanju prostora.

Zakaj Idejni zajtrk: Podnebni program Mreže za prostor omogoča tudi podporo projektom manjših članic mreže, ki ne izpolnjujejo pogojev za status nevladne organizacije za delovanje v javnem interesu, oziroma delujejo na lokalni ravni. Razpis bo tekom izvajanja Podnebnega programa predvidoma ponovljen še dvakrat, v letih 2022 in 2023. Podnebni program Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Vprašanja? Za vsa vprašanja smo na voljo na naslovu mreza@ipop.si

 Razpisna dokumentacija

Prijavnica 

Specifikacija stroškov

Strateške usmeritve Podnebnega programa mreže do leta 2025

Strateški cilji mreže do leta 2025

Do sedaj izvedene Podnebne akcije so pokazale, kako lahko z majhnimi sredstvi, veliko dobre volje in idej ter s sodelovanjem z drugimi nevladnimi organizacijami in ustanovami projekti članic Mreže za prostor dosežejo veliko vidnost in dobre rezultate. Za Mrežo za prostor in njenimi članicami sta že dve sezoni uspešno izvedenih Podnebnih akcij, s katerimi so izbrane članice z malimi koraki prispevale k velikim spremembam. V okviru razpisa za sofinanciranje projektov članic Mreže za prostor ponovno zbiramo ideje, katerih izvedbo bo podrl Podnebni program Mreže za prostor. 

Imate idejo, ki bi pomagala pri blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje, in bi jo radi preizkusili v vašem kraju?

Iščemo projekte na presečnem polju urejanja prostora in podnebnih sprememb. Zaželjeni so projekti, ki prek majhnih lokalnih aktivnosti, rešitev oziroma intervencij v prostoru prikazujejo možnosti za ukrepe na širši oziroma sistemski ravni. Pretekle podnebne akcije so pokazale sinergijske učinke predvsem zaradi sodelovanja več NVO ali drugih organizacij in iniciativ (npr. Mladi za podnebno pravičnost) v projektu, zato tudi letos naše članice spodbujamo k razmisleku o vključitvi drugih organizacij in/ali iniciativ v oblikovanje in izvedbo vaših projektnih idej.

Za projekte članic Mreže za prostor je tudi v letu 2022 na voljo 14.850 EUR. 

Pričakujemo predvsem projekte, ki:
– so praktične rešitve s konkretnimi učinki v prostoru;
– imajo velik ozaveščevalni potencial;
– imajo potencial razširjanja in prenosa v druga okolja;
– podpirajo povezovanje lokalne skupnosti.

Kako se prijaviti? Do vključno 15. marca 2022 (do 23:59) na e-naslov mreza@ipop.si pošljite kratko prijavnico z opisom projekta. Če bo s prijavo vse v redu boste povabljeni na Idejni zajtrk, ki bo 22. marca 2022 (v živo), in kjer boste svojo idejo predstavili drugim in odgovarjali na vprašanja. Podrobnosti najdete v pripeti razpisni dokumentaciji in prilogah.

Za namen povezovanja med potencialnimi partnerji za skupno prijavo in podajanja pojasnil glede povabila in prijav, bo organiziran Informativni dan, ki bo v torek, 1. marca 2022 ob 14.30 uri na spletni povezavi. Na dogodek se prijavite TUKAJ.

Želite le slišati ideje drugih? Ni problema. Pridite na zajtrk, druženje in glasovanje za projekte, ki lahko pomagajo pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, in ozaveščajo o njih ter o vlogi nevladnih organizacij v urejanju prostora. PRIJAVA

Zakaj Idejni zajtrk: Podnebni program Mreže za prostor omogoča tudi podporo projektom manjših članic mreže, ki ne izpolnjujejo pogojev za status nevladne organizacije za delovanje v javnem interesu, oziroma delujejo na lokalni ravni. Razpis bo tekom izvajanja Podnebnega programa predvidoma ponovljen še dvakrat, v letih 2022 in 2023. Podnebni program Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Vprašanja? Za vsa vprašanja smo na voljo na naslovu mreza@ipop.si

 Razpisna dokumentacija

Prijavnica 

Specifikacija stroškov

Strateške usmeritve Podnebnega programa mreže do leta 2025

Strateški cilji mreže do leta 2025

Imate idejo, ki bi pomagala pri blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje, in bi jo radi preizkusili v vašem kraju?

Po uspešno izvedenih projektih Idejnega zajtrka 2020, s katerimi so izbrane članice z malimi koraki prispevale k velikim spremembam, zbiramo nove ideje, katerih izvedbo bo podrl Podnebni program Mreže za prostor.

Iščemo projekte na presečnem polju urejanja prostora in podnebnih sprememb. Zaželjeni so projekti, ki prek majhnih lokalnih aktivnosti, rešitev oziroma intervencij v prostoru prikazujejo možnosti za ukrepe na širši oziroma sistemski ravni.

Za projekte članic Mreže za prostor je tudi v letu 2021 na voljo 14.850 EUR in radi bi podprli vsaj 3 projekte.

Pričakujemo predvsem projekte, ki:
– so praktične rešitve s konkretnimi učinki v prostoru;
– imajo velik ozaveščevalni potencial;
– imajo potencial razširjanja in prenosa v druga okolja;
– podpirajo povezovanje lokalne skupnosti.

Kako se prijaviti? Do vključno 8. marca 2021 na e-naslov mreza@ipop.si pošljite kratko prijavnico z opisom projekta. Če bo s prijavo vse v redu boste povabljeni na spletni Idejni zajtrk, ki bo 18. marca 2021, in kjer boste svojo idejo predstavili drugim in odgovarjali na vprašanja. Podrobnosti najdete v pripeti razpisni dokumentaciji in prilogah.

Želite le slišati ideje drugih? Ni problema. Pridite na zajtrk, druženje in glasovanje za projekte, ki lahko pomagajo pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, in ozaveščajo o njih ter o vlogi nevladnih organizacij v urejanju prostora.

Zakaj Idejni zajtrk: Podnebni program Mreže za prostor omogoča tudi podporo projektom manjših članic mreže, ki ne izpolnjujejo pogojev za status nevladne organizacije za delovanje v javnem interesu, oziroma delujejo na lokalni ravni. Razpis bo tekom izvajanja Podnebnega programa predvidoma ponovljen še dvakrat, v letih 2022 in 2023. Podnebni program Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Vprašanja? Za vsa vprašanja smo na voljo na naslovu mreza@ipop.si

POMEMBNO: Podaljšanje roka za oddajo prijav. Prijavnico je potrebno na e-naslov mreza@ipop.si poslati do vključno 8. marca 2021 (do 23:59).

Razpisna dokumentacija

Prijavnica

Specifikacija stroškov

Strateške usmeritve Podnebnega programa mreže do leta 2025

Strateški cilji mreže do leta 2025

Podnebni program Mreže za prostor, ki smo ga začeli izvajati sredi maja, naslavlja največji aktualni izziv urejanja prostora: blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje na posledice podnebne krize. V prihodnjih letih nameravamo v sodelovanju z različnimi akterji nasloviti prometno politiko, okrepiti upravljanje z zelenimi površinami, prilagoditi načrtovanje, opolnomočiti skupnosti in utrditi podporno okolje za nevladne organizacije na področju urejanja prostora. Ob tem želimo čim konkretneje podpreti tudi članice mreže.

Imate idejo? Iščemo projekte na presečnem polju urejanja prostora in podnebnih sprememb. Zaželeni so projekti, ki prek majhnih lokalnih aktivnosti, rešitev oziroma intervencij v prostoru prikazujejo možnosti za ukrepe na širši oziroma sistemski ravni.

Za projekte članic Mreže za prostor je v letu 2020 na voljo 14.850 EUR in radi bi podprli vsaj 3 projekte.

Pričakujemo predvsem projekte, ki:

  • so praktične rešitve s konkretnimi učinki v prostoru;
  • imajo velik ozaveščevalni potencial;
  • imajo potencial razširjenja in prenosa v druga okolja;
  • podpirajo povezovanje lokalne skupnosti.

Kako se prijaviti? Do vključno 5. julija 2020 na e-naslov mreza@ipop.si pošljite kratko prijavnico z opisom projekta. Če bo s prijavo vse v redu boste povabljeni na Idejni zajtrk, ki bo 10. julija 2020 v Mariboru, in kjer boste svojo idejo predstavili drugim in sodelovali v razpravi. Podrobnosti najdete v pripeti razpisni dokumentaciji in prilogah.

Želite le slišati ideje drugih? Ni problema. Pridite na zajtrk, druženje in glasovanje za projekte, ki lahko pomagajo pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, in ozaveščajo o njih ter o vlogi nevladnih organizacij v urejanju prostora.

Zakaj Idejni zajtrk: Podnebni program Mreže za prostor, ki ga na IPoP – Inštitutu za politike prostora izvajamo od sredine maja 2020 do maja 2024, omogoča tudi podporo projektom manjših članic mreže, ki ne izpolnjujejo pogojev za status nevladne organizacije za delovanje v javnem interesu, oziroma delujejo na lokalni ravni. Razpis bo tekom izvajanja Podnebnega programa predvidoma ponovljen še trikrat, v letih 2021, 2022 in 2023. Podnebni program Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. 

Vprašanja? Za vsa vprašanja smo na voljo na naslovu mreza@ipop.si in na telefonu 059 063 683 (Marko).

Razpisna dokumentacija

Prijavnica

Strateške usmeritve Podnebnega programa mreže do leta 2025

Strateški cilji mreže do leta 2025

Projekti

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close