Mreža za prostor kot vsebinska mreža na področju urejanja prostora krepi tudi glas svojih članic in podpira njihov razvoj. Skupaj smo močnejši in imamo več znanja, ki ga lahko med seboj delimo. Zato mreža že od začetka svojega delovanja prizadeva za sistemsko urejeno financiranje takih NVO, ureditev in krepitev delovanja NVO v javnem interesu na področju urejanja prostora. Veliko pozornosti namenja krepitvi znanja in opolnomočenju svojih članic. Tako so nekatere aktivnosti namenjene samo članicam.

Mentorstvo

Mentoriranje je oblika podpore, ki smo jo v mreži prepoznali kot najbolj učinkovito, saj pride do prenosa znanja na konkretnih problemih, s katerimi se članice ukvarjajo.

Podnebni mentorji

V okviru Podnebnega programa smo v mreži organizirali skupino mentorjev, ki imajo strokovna znanja, povezana s podnebnimi spremembami in ukrepi urejanja prostora. Članicam, ki potrebujejo strokovno podporo tako pri oblikovanju predlogov rešitev, pripravi lokalnih akcij ali pisanju projektnih prijav, je njihovo znanje na voljo za omejeno število ur.

Članice, potrebujete strokovno znanje pri oblikovanju predlogov ali projektnih idej, pri pripravi lokalnih akcij?

Sporočite nam vašo potrebo po mentoriranju in mi jih bomo poiskali za vas. Podnebni mentorji lahko pokrivajo vsebine Podnebnega programa, kažejo pa se predvsem potrebe po čim bolj praktičnih strokovnih znanjih, npr. učinkovito ravnanje s padavinskimi vodami v prostoru, optimalno vzpostavljanje kolesarske infrastrukture v lokalnem okolju, razumevanje občinskih prostorskih načrtov, …

Svojo potrebo lahko članice sporočite na mreza@ipop.si.

Poročilo o podpori s strani Podnebnih mentorjev med 2020 in 2024

Odprti termini – mentorstvo za zagovorništvo

Odprt termin je oblika spletnega svetovalnega srečanja namenjenenega podpori uveljavljanju predlogov članic za doseganje sprememb za trajnostno urejanje prostora. Gre za odprt pogovor o vprašanjih članic, na katera odgovarja pravna strokovnjakinja koordinatorja mreže. Gre za čisto praktična vprašanja ali pa vprašanja zagovornike strategije za reševanje določenega problema.

Pravna podpora

Poleg krepitve splošnega znanja s področja urejanja prostora in varstva okolja, mreža svojim članicam nudi tudi pravno svetovanje v konkretnih procesih in postopkih.

Zelena svetovalnica

Zelena svetovalnica je pravna svetovalnica za pravna vprašanja urejanja prostora, varstva okolja in ohranjanja narave. V okviru Zagovornikov okolja jo za članice mreže vedno brezplačno zagotavlja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

Pravna info točka

To je mesečna zbirka informacij za članice o odprtih procesih in postopkih urejanja prostora in varstva okolja, ki so neposredno ali posredno povezani tudi s podnebnimi spremembami in v katere se lahko vključijo tudi nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na navedenih področjih.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close