Mreža za prostor izvaja aktivnosti, ki so opredeljene v Podnebnem programu in so v skladu s strateškimi cilji mreže. Aktivnosti naslavljajo izzive na presečnem področju urejanja prostora in podnebnih sprememb, ki so jih identificirale članice mreže. V okviru Podnebnega programa mreža sledi naslednjim strateškim usmeritvam:

  1. Preobraziti prometno politike
  2. Okrepiti upravljanje z zelenimi površinami
  3. Prilagoditi načrtovanje na podnebne spremembe
  4. Opolnomočiti skupnosti
  5. Vzpostaviti podporno okolje
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close