S povezovanjem, ozaveščanjem in strokovno podporo krepimo vlogo nevladnih organizacij ter lokalnih pobud pri prizadevanjih za trajnostno in vključujoče urejanje prostora.

Glavne dejavnosti mreže so spodbujanje sodelovanja med nevladnimi organizacijami na področju urejanja prostora, zastopanje stališč nevladnih organizacij na tem področju, spremljanje zakonodaje in strateških dokumentov na relevantnih področjih, informiranje članov in širše javnosti o aktualnih temah s področja urejanja prostora, strokovna in pravna podpora članom mreže in drugim nevladnim organizacijam ter lokalnim pobudam, ozaveščanje širše javnosti o trajnostnem urejanju prostora ter organizacija usposabljanj za člane in druge ciljne javnosti. S svojim delovanjem stremi k uveljavitvi trajnostnega in vključujočega urejanja prostora.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close